Viktigt fokusera på stadens tillgänglighet

Det hörs många röster om förtätningens för- och nackdelar. I en debattartikel i Göteborgsposten argumenterar David Simon och Mikael Cullberg från Mistra Urban Futures för att det är stadens tillgänglighet som måste stå i fokus.

De börjar med att höja ett varningens finger. Förtätning kan visserligen leda till ett mer effektivt resursutnyttjande, mindre påverkan på omgivande jordbruksmarker och en mer innovationsfrämjande stadsmiljö. Men det finns även en gräns för förtätningens vinster, den kan i vissa fall börja generera fler nackdelar än fördelar. En allt för ivrig vilja att skapa nya kvadratmetrar för boende och kontor kan leda till sociala spänningar, slitna byggnader och kriminalitet. Detta är en kritisk fråga för Göteborg som i nuläget genomgår en stor omvandlingsprocess.

Istället för att se förtätning som ett värde i sig, menar Simon och Cullberg, måste det hållbara stadsbyggnadsprojektet fokusera mer på människors tillgänglighet till stadens kvaliteter och resurser. Förtätning kan vara en del i detta tillgänglighetsskapande, men är det inte nödvändigtvis. Relationerna mellan stadens struktur och övriga sociala, miljömässiga och ekonomiska värden bör kartläggas. På så vis kan vi skapa en stad som motverkar segregation och utanförskap. En stad som är tillgänglig för alla.

1280px Tram At Vasaplatsen In Göteborg

Simon och Cullberg skriver även att staden framför allt bör ses som ett nätverk av sociala relationer. I stadsbyggandet måste detta tas tillvara via delaktighet och medskapande.

”Göteborgsregionen har goda förutsättningar. Men målsättningar måste också förverkligas i planer och byggande, annars kan exempelvis segregationen till och med förvärras. Fler initiativ som bygger på gemensamt utvecklade kunskaper behövs.”

Läs hela David Simons och Mikael Cullbergs debattartikel
här»