Hyllie som testbädd för framtidens energilösningar

Energimarknaden och energisystemet i Europa, Norden och Sverige är på väg att förändras. Med mer förnybar energi i form av vind och sol i produktionsmixen, nya sätt att använda energi, t.ex. elbilar, samt nya tekniska lösningar för mer effektiv energianvändning, kommer energilandskapet och villkoren för både konsumenter, distributörer och producenter av energi att bli annorlunda än vad de är idag. En av följderna blir ökat fokus på användning av energi och att användningen blir mer intimt sammankopplad och följsam gentemot tillgången på energi, t.ex. hur mycket vindkraft som finns att tillgå vid en given tidpunkt.

Kort sagt flyttar framtidens energisystem närmare där energin används, vilket till stor del är i städerna. Och för att hitta effektiva sätt att gå mot ett mer förnybart, klimateffektivt och smart energisystem krävs utveckling och skarpa tester. Det är här den framväxande stadsdelen Hyllie i Malmö kommer in i bilden. Med ett klimatkontrakt som grund har Malmö stad, E.ON och VA SYD pekat ut Hyllie som ett demonstrationsområde för hållbar stadsutveckling.

I Hyllie håller vi just nu på att forma en testbädd med olika insatser för att visa vägen för hur en framtida stadsdel kan försörjas med förnybar och återvunnen energi och samtidigt utgöra en interaktiv del av det framtida energisystemet. Här i bloggen kommer vi löpande rapportera hur arbetet går och vilka resultat vi successivt får fram i detta spännande projekt.