• Medskapande en nyckelfaktor i framtidens livsmiljöer

    Hur klarar vi utmaningen att bygga fler bostäder samtidigt som vi minskar miljöpåverkan och får både socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara livsmiljöer? Initiativet Agenda Livsmiljö söker svar i frågan genom att samla innovativa företag och verksamheter. Utgångspunkten för arbetet med Agenda Livsmiljö är att framtidens boende skapas genom att planera för attraktiva hållbara livsmiljöer med…
  • Ny trend utmanar stadsplaneringen

    Juryn för Sveriges Arkitekters Planpris ser en tydlig trend i årets projekt: Social hållbarhet tar nu en stor plats i kommunal planering. Det kräver en ny yrkesroll för planeringsarkitekten och samhällsplanerarna där förståelse för drivkrafterna hos stadsbyggandets aktörer är central. Sveriges Arkitekter delar vartannat år ut Planpriset till en kommun för bästa samhällsplanering eller stadsbyggnad.…