Hållbara städer behöver levande landsbygd

Alltfler människor på jorden bor i städer och detta är en utveckling som ökar lavinartat. I diskussionen om hållbarhet och stadsutveckling talas det sällan om städernas ursprung och förutsättning: Landsbygden. Alla städer har en gång varit landsbygd. Ofta har boplatser successivt förtätats över tusentals år. I norra Italien i alpdalen Val Camonica såg jag i somras världens äldsta karta över en by med hus och tomter/åkrar ristade i en klippa. Kartan från Bedolina har daterats till någonstans mellan 1400 – 900 f Kr. Världens äldsta topografiska bild kan ha fångat just en sådan här förtätning där landsbygd övergår i samhälle.

Img 0430

Det finns städer som konstruerats ur ingenting på kort tid, som Kenyas huvudstad Nairobi, grundad 1899 på utdikad träskmark enligt Joy M’Boya, konstnärlig ledare för GoDown Artscenter i Nairobi under ett möte med oss i forskargruppen på Arkitekturmuseet i Stockholm den 11:e september. Hon berättade att Nairobi betyder kallt vatten, och är nomadernas ursprungliga namn på platsen i de gamla våtmarkerna. Detta är ett av de få minnen som finns av landskapets historia innan staden föddes.

Brasiliens huvudstad Brasilia som byggdes i öknen under tre år och fem månader och invigdes 21 april 1960. 2011 invigdes Burmas nya huvudstad Naypyidaw i djungeln. Militärjuntan i Burma sägs ha uppfört den på mindre än två år. Det vanliga förhistoriska/historiska scenariot är dock att städer börjar som rastplatser, övergår i byar och så småningom blir till städer.

Än så länge sker huvuddelen av basproduktionen för vår överlevnad fortfarande på landet, antingen i vårt eller i andras. Produktionen tenderar att flyttas allt längre från konsumtionen, men detta är självklart möjligt att förändra. Stadsodling och utflyttning till landsbygden är seriösa alternativ i hållbar stadsutveckling.

Jag saknar landsbygden i diskussionen och hållbarhet och arkitektur. En kritik som riktats mot storstadsmuseerna, är verksamheternas Stockholmsfixering och en likriktning mot urbana miljöer och livsstilar generellt. Detta kan vi motverka genom att på allvar bjuda in landsbygden i diskussionen om hållbar utveckling och att även visa på praktiska exempel på hållbar landskapsutveckling.