Sopor blir biogas

Indien står inför stora miljömässiga utmaningar för att ta hand om hushållsavfall som ökar stort i omfattning när välståndet stiger. Det behövs ny infrastruktur och effektivare teknik. Samtidigt finns ett stort kunnande kring biogas i Indien.

Indien står inför stora utmaningar, där ett växande välstånd kan få konsekvenser för miljön, inte minst i form av avfall som inte kan tas om hand utan deponeras. Detta påverkar landets bristande vattenresurser och även utsläppen av växthusgaser. Att förvandla organiskt avfall till värme, el eller drivmedel i form av biogas är ett teknikområde där Sverige kan visa upp både integrerade systemlösningar och spjutspetskompetens.

Pilotanläggning för biogasproduktion

Den 23 november 2011 beslutade indiska myndigheter och företag att bygga en pilotanläggning för biogasproduktion i Delhi i Indien. Svenska tekniklösningar ska användas, men anpassas till indiska förhållanden så att de enkelt kan användas även på andra platser i landet. Sverige ligger mycket långt fram när det gäller teknik för att uppgradera biogas till fordonsgas. Tekniken är intressant för indiska städer som redan har utbyggda system för naturgas och lätt kan övergå till biogas. I Delhi drivs redan alla bussar och taxibilar med naturgas. Fordonsgasen som produceras från slam från ett vattenreningsverk kommer att räcka till uppemot 120 bussar visar beräkningarna.

Energimyndigheten ger råd och stöd

Energimyndigheten stödjer det fortsatta arbetet och ska bland annat tillhandahålla rådgivning under projekteringsfasen.

Projektet blir ett utmärkt sätt att konkret visa hur modern teknik och beprövade systemlösningar kan bidar bidra till att sluta kretsloppet. Genom att knyta samman kommunens åtagande kring vattenrening och slamhantering till det kommunala busstrafiken kan man generera ekonomiska besparingar, bättre lokalmiljö, klimatvinster och högre energisäkerhet, säger Ludvig Lindström, projektkoordinator på Energimyndigheten.

I detta fall är företaget Läckeby Water Group/Purac leverantör av teknik och system till uppgraderingsanläggningen. Indisk partner är Bharat Forge.

Projektet är en del i det Indiska biogasprogrammet som drivs av Energimyndigheten med stöd av Sida och Svenska Ambassaden i Delhi.

FAKTA

Plats: Keshopur i Delhi, Indien
Funktion: omvandling av hushållsavfall för produktion av biogas till kollektivtra-fik och taxi i stadsmiljö
Hållbarhet:

Leverantör av system: Läckeby Water Group/Purac, indisk partner Bharat Forge.
Foto: Bild 1: Stock.XCHNG, Bild 2-4: Åsa Wadelius