Rullstol i ubåt? Inga problem

I samband med Boverkets Samrådsmöte med funktionshindersförbunden fick vi möjlighet att göra ett studiebesök i den ännu icke invigda Ubåtshallen på Marinmuseum i Karlskrona. Det blev ett initierat studiebesök med många diskussioner om tillgänglighet och de lösningar som valts för den nya utställningshallen. Det blir ofelbart så när den besökande gruppen representerar funktionshindersrörelsen och följs…

Plattformen för hållbar stadsutveckling

Plattform för hållbar stadsutveckling är ett regeringsuppdrag för att öka samverkan, sprida kunskaper och utbyte av erfarenheter till och mellan kommuner, stadsregioner och regionala aktörer. Avsändare är Boverket och fyra andra myndigheter.

Smarta städer i ny pod

Behöver Sverige bli bättre på att exportera sitt kunnande inom hållbar stadsutveckling? Vilken roll har Energimyndigheten i arbetet med att driva utvecklingen framåt mot mer hållbara och smarta städer? Mattias Höjer, professor på KTH och Bengt Wånggren, VD på Sweden Green Building Council ger sin syn på hållbara och smarta städer och pekar ut några…

Nytt statligt stöd

Illustration; Boverket/Jan Olsson Sedan början på februari är det möjligt att söka statligt stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter. Syftet med stödet är att främja att den offentliga miljön utformas så att såväl kvinnor som män, såväl flickor som pojkar känner sig delaktiga, bekväma, vågar ta plats och vill umgås…

Oscar-statyett för tillgänglighet

Under våren ska Boverket genomföra träffar för att lyfta fram möjligheterna som det statliga stödet för inventering av flerbostadshus innebär. Vi ska vid fyra tillfällen samla kommuner, fastighetsägare, funktionshindersrörelsen med flera. Förhoppningen är att folk även får tillfälle att diskutera vad en inventering kan innebära för utvecklingen i deras egen kommun och alla som bor…

Samrådsmöte med funktionshindersrörelsen

Boverket har arrangerat samrådsmöten med funktionshindersrörelsen tre gånger varje år sedan 2005. Den här gången var lite av en nystart av flera skäl. Flera nya (och nygamla) representanter har tillkommit och andra har klivit av, samtidigt som detta årets första samråd var mitt första tillfälle som mötets ordförande. I samrådet ingår representanter från funktionshindersrörelsen, Sveriges…

Sätt människan i centrum

Strax innan jul samlades ett sjuttiotal deltagare på Folkets hus i Stockholm för att diskutera hållbar stadsutveckling med koppling till energiområdet, och hur Energimyndigheten kan bidra till att driva på utvecklingen mot mer energieffektiva och hållbara städer. Hearingen inleddes med en presentation av några av de befintliga projekt som Energimyndigheten stödjer. Smarta nät för ett…

Hållbar planeringsprocess i Västervik

Nybyggd biogasstation för bilar. Foto: Västerviks kommun 2007 beslutade Västervik kommun att revidera sin översiktsplan. Man deltog vid den här tiden i Energimyndighetens program Uthållig kommun och projektet ”Fysisk planering för en hållbar utveckling”. Det sistnämnda drevs under Uthållig kommun och syftade till att föra in ett energi- och hållarhetsperspektiv i planeringsprocessen i de medverkande…

Stadspolitik utifrån sociala och kulturella perspektiv

Boverket hade nöjet att möta ett 60-tal intresserade och engagerade personer i ett givande samtal om stadspolitik. De flesta var politiker, mestadels på kommunal nivå, men där fanns även kommunala tjänstemän och företrädare för departement och myndigheter. Boverkets generaldirektör Janna Valik inledde och moderator var Tobias Olsson, arkitekturpolitisk chef på Sveriges Arkitekter. Utgångspunkten för samtalet…

  • Filter: