Tema: Gröna Städer

Sommaren är här och det firar Hållbar Stad med att under sex veckors tid rikta fokus på temat ”Gröna Städer”. Under dessa veckor kommer flera intressanta krönikörer att gästspela på sidan, allt för att bredda diskussionen och ge nya infallsvinklar på hur och varför vi bör göra våra städer lite grönare. Så släng dina sommardeckare åt sidan! Här utlovas betydligt mer spännande läsning.

Sommaren är troligtvis den årstid då vi uppskattar vår urbana grönska som allra mest. Parker, trädplanteringar och rabatter gör att vi trots stadslivet kan få känna doften av syren, se knopparna brista och sätta fötterna i gräset. De flesta verkar hålla med om att vi behöver gröna inslag i stadsmiljön för att må bra. Utan att kunna titta ut genom fönstret och se något som gror blir staden bara en öken av asfalt och betong.

Därför är det tur att en grön omställning sakta men säkert börjar sudda ut gränserna mellan stad och natur. I allt större utsträckning bjuder vi in en större flora och fauna att ta plats i våra växande städer. Maj och juni är exempelvis hektiska månader för både bi- och grönsaksodlare. Pallkragar och lotter ska fyllas med frön och sättpotatis och den nygjorda honungen från bikuporna ska slungas. En grön stad är en attraktiv stad, vi börjar förstå det nu. Men ännu fler initiativ och incitament behövs!

Fokus på ekosystemtjänsterna

När man talar om fördelarna med urban grönska kan man egentligen hålla på i en hel evighet. Den renar och syresätter vår luft, tar hand om regnvatten, svalkar både hus och asfalt, dämpar buller och skyddar oss mot oväder. Då diskussionen om våra framtida städer ofta domineras av begreppet förtätning är det viktigt att vi betonar naturens viktiga position som stadsinvånare. Hur ska grönskan få plats i den täta staden? Vad kan vi göra för att på bästa sätt bevara och förvalta naturens ekosystemtjänster? Var kan vi hitta utrymme för insekter, fåglar och däggdjur i stadens struktur?

Under sex veckor framöver kommer webbsidan Hållbar Stad att sätta ett särskilt fokus på temat ”Gröna Städer”. Genom intressanta krönikor och mer djuplodande reportage ska innovativa idéer, smarta stadsplaneringslösningar och spännande projekt som alla syftar till att göra stadsrummet lite grönare att lyftas fram. Inom temat Gröna Städer kommer vi också passa på att gräva lite i den enorma informationsbank som Hållbar Stad nu börjar bli. Mycket av det som redan sagts är väl värt att sägas igen!

Självklart, ska också tilläggas, kommer även övrigt innehåll att publiceras som vanligt. Det här är ett steg mot en vidareutveckling av Hållbar Stad till en mer redaktionell sida.

Har du tips på något du gärna skulle vilja läsa mer om? Hör då av dig till hallbarstad@arkdes.se.