ReTuna gör skräpet till affärsidé

I Sverige finns det idag cirka sex hundra återvinningscentraler. Många av dessa erbjuder möjligheten att lämna in fungerande saker till secondhandaffärer och välgörenhet. I Eskilstuna däremot, vill man gå steget längre. Där öppnar nu Sveriges första återbruksgalleria med cirkulär ekonomi i fokus.

Medan semesterledigheten får Sverige att stanna av är det istället hektiska dagar för ReTunas centrumledare Anna Bergström. Den 28 augusti ska Sveriges första återbruksgalleria slå upp portarna och förberedelserna inför öppningen tar mycket tid i anspråk. Ändå är hon vid gott mod. ReTuna är för många en dröm som går i uppfyllelse och alla inblandade är enligt Anna Bergström otroligt taggade.

Projektet är unikt för Sverige på så vis att en återvinningscentral kombineras med en återbruksgalleria. Allt skräp som folk kör dit transporteras därmed inte bort utan säljs istället på nytt. Om cirka två veckor, när gallerian slår upp sina portar, kommer den alltså att inhysa sju butiker som på olika sätt förnyar det som Eskilstunaborna förbrukat. Secondhandkläder, cyklar, byggmaterial, datateknik, leksaker och möbler ska få nytt liv och nya ägare tack vare gallerians olika verksamheter. I cykelbutiken ska man även kunna hyra cyklar för att på ett miljövänligt sätt kunna ta sig fram och tillbaka till ReTuna.

Bild3 Re Tuna

Till återvinningsdepån, som kallas Returen, kan vem som helst åka och lämna sina gamla använda prylar. Där tas de emot av personal från Eskilstuna Energi och Miljö och fördelas sedan mellan gallerians olika verksamheter. Vissa saker plockas isär, andra förädlas och uppgraderas. Allt i linje med ett cirkulärt tankesätt som förhoppningsvis kan sippra vidare ned till ReTunas besökare.

Allt hänger dock på att människor i närområdet tar sig till platsen och använder den, annars får butikerna inget material att jobba med. Men den risken tycks ändå vara ganska liten. Anna Bergström menar att bemötandet från Eskilstunaborna varit mycket positivt, många glada tillrop har figurerat både ute på stan och på projektets Facebook-sida.

– Eskilstunas klimat- och miljöarbete finns redan etablerat bland folk, säger hon. Eskilstunaborna känner sig stolta och glada för att ett sådant här projekt startas upp i deras närområde. Gallerian gör det möjligt att fatta mer miljövänliga beslut på ett enkelt sätt.

Återbruk blir en affärsidé

Förutom butiker, inrymmer ReTuna även en folkhögskoleutbildning i återbruk, plats för workshops och föreläsningar, kontor, en utställningslokal samt en klimatsmart konferensanläggning. ReTuna är liksom ett helt koncept där skräpet står i fokus.

Idén om en återbruksgalleria har tagit form under många år. Redan innan Eskilstuna Folkhögskola startade utbildningen Recycle Design – Återbruk fanns tanken på att skapa ett kommersiellt forum för redan använda produkter. Enligt Anna Bergström består det färdiga resultatet av en uppsjö idéer och inspiration från en rad olika upphovsmän. Det är en blandad kompott av goda exempel som tillslut blev en färdig galleria. Hon poängterar att det finns ett stort värde i att den här typen av aktörer, som återanvänder snarare än nyproducerar, ges en kommersiell yta att verka på.

– Tidigare har sådana här verksamheter existerat tack vare eldsjälar. ReTuna gör det legitimt att tjäna pengar på återbruk, det blir en affärsidé snarare än en ideell verksamhet. Våra hyresgäster är kommersiella aktörer och kan faktiskt leva på att upcycla.

Ett folkbildande syfte

Det faktum att folkhögskoleutbildningen är kärnan i hela ReTuna-projektet ger en hint om att det, utöver det kommersiella syftet, även finns ett folkbildningssyfte i bakgrunden. Och det är ingen hemlighet, Anna Bergström lyfter snarare fram det som ett viktigt mål i arbetet med gallerian.

– Ja, folkbildning och informationsspridning är ett av våra tre stora mål. Ett annat handlar om att minska avfallet i kommunen och ta ett kliv uppåt på avfallsstegen, från återvinning till återbruk. Det tredje målet är att helt enkelt skapa arbetstillfällen inom kommunen.

Folkhögskoleutbildningen, menar Anna Bergström, gör även att gallerian håller sig i framkant när det gäller att bygga kommersiellt gångbara koncept. Eleverna bidrar hela tiden med omvärldsbevakning och ny inspiration, samtidigt som de själva kan hämta idéer från de andra verksamheterna i ReTuna. I utställningslokalen, som står till kommunens förfogande, kommer ytterligare ett led i folkbildningsmålet att verkställas. Där blandas konst med information om hållbarhet och kretsloppstänk. Första utställningen handlar om cirkulär ekonomi.

Större planer

Snart är det alltså dags för öppning, men Anna Bergström har redan ännu större planer i kikaren. Hon vill att ReTuna ska bli en miljödestination.

– Vi skulle gärna vilja täta upp lite i framtiden och använda de publika ytorna på ett bättre sätt. Dessutom vill vi såklart ha fler aktiviteter och fler verksamheter. Det kan handla om evenemang kring film och bio, eller varför inte ett ecodisco? Möjligheterna är verkligen oändliga!

I nuläget väntar hon på att en restaurang ska etableras i ReTuna. Arbetet är redan i gång och förhoppningsvis ska besökarna snart kunna avnjuta ekologisk mat från en klimatsmart servering.

– Förhoppningsvis kan vi locka besökare från hela regionen. Det blir en mötesplats och ett forum för alla som intresserar sig för hållbar utveckling. Mer än bara shopping med andra ord.

Läs mer

Ur arkivet