Ulf E Andersson

Movium

Arbetar med hållbar stadsutveckling och gröna innovationer på Naturvårdsverket, ledamot i Moviums strategiska råd

Inlägg

Innovationer stärker stadens grönstruktur

Innovationer och utveckling av nya tekniker och systemlösningar är viktiga för en hållbar stadsutveckling. Men alla innovationer är inte gjorda av plast, metall eller betong. Även den anlagda eller befintliga naturen i och nära staden är ett rikt område för att utveckla innovationer, skriver Ulf E Andersson, Naturvårdsverket. Ibland glömmer vi bort i vårt arbete…