VI ÄLSKAR STÄDER! OCH VI VILL FÖRBÄTTRA DEM!

WWFs globala kampanj We Love Cities är nu i full gång och redan har tusentals medborgare röstat, skickat in bilder och filmer och gett förslag på hur deras städer kan bli mer hållbara.

– Det är jättespännande! Kampanjen erbjuder en plattform som ger städerna en fantastisk möjlighet att föra en dialog med invånarna, och för medborgarna att påverka beslutsfattarna, säger Barbara Evaeus, klimatkommunikatör på WWF och kommunikationsansvarig för Earth Hour City Challenge.

We Love Cities är den delen av WWFs Earth Hour City Challenge som riktas mot allmänheten. Det är en social media kampanj för att skapa ett bredare engagemang i stadsutveckling. Medan juryprocessen pågår för att välja nationella vinnare och en Global Earth Hour Capital bland finalisterna, inbjuds medborgarna att göra sina röster hörda. Rösterna i We Love Cities påverkar inte juryvalet, men är en parallell tävling där en vinnare kommer att utses den 9 april bland de 47 städer som kommit igenom det första urvalet. Det är en global kampanj; städerna kommer från alla delar av världen, även syd, där urbaniseringen är som störst. WWF har ambitionen att få med fler städer från Afrika och Asien, och är glada över de nya deltagarstäderna från Malaysia och Tanzania i år. Målet för We Love Cities är att inspirera och höja medvetenheten om framstegen inom urban hållbarhet, möjliggöra för allmänheten att rösta på, visa sin kärlek till och förbättra sin favoritstad, och stärka bandet mellan medborgarna och beslutsfattarna i städer.

– Det är roligt att se hur lyckat projektet blivit. Det visar tydligt att det ofta inte finns så många bra kanaler för dialog mellan beslutsfattare i städer och invånarna. Medborgare bjuds ibland in på informationsträffar om projekt, men de är ofta tekniska och svåra att hinna med i en hektisk vardag. Det här är ett positivt sätt att kommunicera och mycket mer tillgängligt än andra former för dialog, säger Barbara.

STÄDERNA DELTAR

Barbara Evaeus är från New York, men har jobbat på WWF Sverige sedan 2007. Hon har jobbat med miljöfrågor sedan 90-talet, och är nu bland annat globalt ansvarig för kommunikation i Earth Hour City Challenge. Det är hon som tar hand om det som skickas in i We Love Cities och skickar det vidare till de deltagande städerna.

– Vi har fått in mängder av positiva reaktioner även från städerna, som ser den stora potentialen. Och kampanjen har nått ut väldigt brett just tack vare deras stora intresse och engagemang. Städerna hjälper själva till att driva kampanjen genom sina egna informationskanaler och har varit mycket kreativa och hittat många olika former för att nå ut: annonser, skolaktiviteter och tävlingar. Den stora framgången med kampanjen är den positiva tonen där vi uppmärksammar goda exempel på hållbar stadsutveckling. Även om det finns långt kvar innan vi kan kalla någon stad för riktigt hållbar är det viktigt att lyfta fram nya lösningar och ambitiösa åtgärder som kan inspirera flera att ta efter och göra ännu mer än de gör idag, säger Barbara.

350 000 RÖSTADE FÖRRA ÅRET

Det är tredje året i rad som WWF genomför en kampanj i sociala medier i samband med Earth Hour City Challenge. Förra året samlades det in över 350 000 röster och det utsågs två vinnare: Medellín i Colombia och Khun Han i Thailand. Så mycket som 30 000 förslag på förbättringar kom in under kampanjperioden. Dessa förslag levererades sedan till städerna som uttryckte stort intresse av att få höra vad medborgarna hade för idéer.

– Folk bidrog med allt från enkla åtgärder till avancerade förslag. Engagemanget visade hur mycket folk bryr sig om sin närmiljö. Det är där de bor, jobbar… ja, lever sina liv. We Love Cities har potentialen att ta tillvara på det engagemanget. Det här är ett sätt att fånga upp intresset och engagemanget från medborgarna och ett sätt att nå ut. Medborgarengagemang är ju en viktig del av hållbar stadsutveckling om beslutsfattarna ska få med sig folk i den nödvändiga omställningen mot en förnybar framtid, säger Barbara.

We Love Cities-kampanjen uppmärksammar framför allt temana transporter, energi, bostäder och avfall på grund av de stora klimatvinster och positiva bieffekter som förbättringar på de områdena kan ge. Utsläppen kan reduceras kraftigt, samtidigt som livskvaliteten och ekonomin förbättras och städerna blir mer motståndskraftiga.

NÄRMILJÖN VIKTIG

Barbara Evaeus tror mycket på att jobba med städer.

– Personligen är jag väldigt inspirerad av allt som händer i städerna nu. Det bubblar överallt på hela jordklotet. Beslutsfattarna på stadsnivån är nära sina väljare och det blir en helt annan dynamik än på den nationella eller internationella nivån. Överlag är miljö- och klimatutmaningarna tuffa och svåra. Det känns vettigt att angripa dem i städerna, som ju är källan till över 70 procent av utsläppen, och ändå så nära vår vardag. Det känns verkligen handfast och konkret. Jämfört med internationella förhandlingar är det positivt, optimistiskt och inspirerande. På kommunnivå vill vi ju alla förbättra miljön, i alla fall närmiljön vi lever i. Och man kommer inte undan att titta på våra vardagliga liv, som ju påverkar hela planeten. Det är här i städernas närmiljö det syns: både utmaningarna och möjligheterna.

WWF har arbetat allt mer med städer de senaste fem åren, bland annat genom Earth Hour City Challenge och en rad publikationer, till exempel Urban Solutions, något som Barbara Evaeus knyter förhoppningar till.

STÄDER HAR STOR POTENTIAL

– Efter klimatmötet i Köpenhamn kom jag hem helt besviken. Jag insåg att det skulle dröja väldigt länge innan ett bindande globalt klimatavtal skulle bli verklighet. Jag tänkte då att det var dags att ställa om vårt arbete till att fokusera ännu mer på anpassning till klimatförändringarna och resiliens. Men året därpå gav WWF ut rapporten Reinventing the City, där man såg att omkring 350 biljoner dollar skulle investeras i urban infrastruktur de närmaste decennierna även utan någon omställning, det som kallas för Business as Usual. Och då insåg vi vikten av att se till att dessa planerade investeringar görs på ett sätt som främjar och skapar hållbara städer istället för att inte låsa fast oss i det ohållbara fossilberoende systemet vi har i idag. Sedan frågade vi oss vilka andra aktörer i samhället som kunde göra skillnad, och det var tydligt att städerna hade stor potential att påverka investeringsflödet bland annat genom sina stora upphandlingar. Dessutom har städerna gemensamma intressen och genom samarbete sinsemellan har de stora möjligheter att påverka och sätta press på nationella beslutsfattare. Var med du också och rösta på din favoritstad, skicka in bilder och filmer eller ge förslag på förbättringar! Kampanjen pågår till den 28 mars och vinnaren utses den 9 april under prisceremonin i Seoul, Syd Korea.

Barbara Eh Show 2012
Barbara Evaeus, klimatkommunikatör på WWF och kommunikationsansvarig för Earth Hour City Challenge.