MEDSKAPANDETS KONST SPARAR ENERGI I UMEÅ

Foto: Elin Berge

Umeås devis som Europas kulturhuvudstad 2014, ”Nyfikenhet och passion – medskapandets konst”, kunde gälla även dess miljöarbete, som utmärks av innovation, samarbete och nätverkande. Med 20-procentiga energieffektiviseringar av kommunens egna byggnader och snart klimatneutral elproduktion, har Umeå nått långt inom energiområdet och koncentrerar sig nu på transporter och mobilitet.

– Vi har en bra samverkan i Umeå kring miljöfrågorna och det gör att vi pushar varandra, säger Johan Sandström, projektsamordnare i Umeå.

Umeå är för andra gången med i Earth Hour City Challenge (EHCC) och är sedan länge aktiv i många internationella nätverk på miljöområdet. Kommunen har fått en ledarroll när det gäller hållbara beteenden genom EU-projektet Green Citizens of Europe, som ingår i projektet Be Green Umeå.

– Det är ett projekt där vi jobbar med beteendeförändring kring hållbart boende, och framförallt resande. Här testar vi olika sätt att nå ut med frågorna. Och det har varit lyckosamt. Lokaltrafiken ökar väldigt mycket nu och våra kampanjer har varit en bidragande orsak, berättar Johan Sandström.

KOMMUNÄGDA BOLAG

Ett annat exempel på samarbete i Umeå är Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat, som bildades i 2006 och omfattar alla länkar i byggkedjan.

– Vi är duktiga på samverkan, både inom kommunen och med de kommunala bolagen. Vi äger ju bolagen, så det underlättar. Även vår samordning med andra aktörer i kommunen är bra, till exempel Universitetet. Jag tror vi nått en punkt där alla aktörer tar egna initiativ – vi är alla på samma spelplan, säger Johan.

Även här visar sig fördelen med kommunägda energi- och fastighetsbolag.

– Ett exempel är vårt samarbetsavtal med Universitetet kring hållbar stadsutveckling. Att vi äger energi- och fastighetsbolag och har tillgång till alla data gör att vi kan erbjuda staden som en testarena.

ENERGIPROJEKTET

Nätverket för hållbart byggande har bidragit till Energiprojektet i Umeå, där nästan alla kommunens egna byggnader renoverats med minst 17-procentiga förbättringar. Det är Sveriges största energisparprojekt med Energy Performance Contracting (EPC). Denna modell för finansiering innebär att en tredje part garanterar en viss nivå av energisparande. Projektet är designat så att besparingen hela tiden kommer att vara större än avskrivningskostnader och räntor. Det har bidragit till Umeås 20-procentiga minskning av energianvändningen i sina egna byggnader mellan 2001 och 2013.

– Vi är nöjda med resultatet, men vi utvecklar det vidare allteftersom. Vårt fastighetskontor är dessutom energiledningscertifierat, vilket jag tror det är rätt ensamt om i Sverige, säger Johan.

Andra exempel på Umeås arbete med byggnader är målet om en energianvändning på högst 65 kWh per kvadratmeter i nybyggnationer, och Hållbara Ålidshem, en renovering av ett miljonprogramsområde med 40-50 procents energibesparingar, som också inkluderar norra Sveriges största solcellsanläggning.

FÖRNYBAR ENERGI

Även när det gäller energiproduktion har Umeå kommit långt. Staden deltog 2013 i EU-projektet Europas miljöhuvudstad och gick vidare som en av de fem bästa, mycket tack vare en förstaplacering inom energiområdet. Fjärrvärmesystemet står för 80 procent av all uppvärmning, och är nästan klimatneutralt. Det kommunala bolaget Umeå Energi har som mål att vara klimatneutralt 2018, med 100 procent förnybar el, och satsar både på vindkraft och sol som energikällor.

– När det gäller grön elproduktion, så producerar vi mer än vi gör av med. Vi har ju jobbat länge med energifrågorna, men på sistone har vi koncentrerat oss på transporter och mobilitet.

FEMKILOMETERS-STADEN

Umeå har en översiktsplan för transporter som prioriterar gång, cykel och kollektivtrafik. Den är sammanvävd med den övergripande visionen om hållbar tillväxt till 2050 då Umeå räknar med att vara 200 000 invånare med bibehållen hållbarhet. Ett delmål är att reducera koldioxidutsläppen med 50 procent till 2025. För att lyckas med det har Umeå myntat begreppet femkilometers-staden; med transportorienterade förtätningar ska staden undvika att breda ut sig längre än fem kilometer från centrum.

– Vi jobbar med att minska biltrafiken i centrum på många sätt. Ett exempel är vårt pilotprojekt grönt parkeringsköp, som ger rabatter till privata aktörer som bidrar till att skapa möjligheter för gröna transporter för deras kunder eller anställda, istället för att erbjuda bilparkering, berättar Johan.

ELBUSSAR I KOLLEKTIVTRAFIKEN

I kollektivtrafiken utnyttjar Umeå sin gröna el i ett projekt med elbussar med supersnabb laddning. Projektet drivs i samarbete med det lokala företaget Hybricon.

– Vi har redan en elbuss, och planerar att 65 procent av busstrafiken ska vara eldriven 2019. Det är extra roligt att tekniken utvecklats här, säger Johan.

Umeå var med i stadsturnén förra omgången av EHCC.

– Det var en av anledningarna till att vi gick med. Det var ett väldigt lyckat arrangemang som gav oss möjlighet att jobba med skolan i Umeå. Vi ska ha ett liknande rådslag i år. EHCC ger oss en möjlighet att förmedla goda exempel – det är en chans för städerna att titta på varandra, säger Johan.

Johan Sandström har jobbat i över tio år med miljöfrågor, varav sex år i Umeå.

– Jag blir mer och mer engagerad för varje år som går, även om jag alltid har haft ett miljöintresse. I början jobbade man i motvind med miljöfrågorna. Men plötsligt kom det högt på prioriteringslistan. Det har verkligen svängt. Nu är det ju så att lokala miljöfrågor, det är där det händer något.

Johan Sandström