EHCC VÄXTER GLOBALT TILL EN KRAFT ATT RÄKNA MED

© Francisco Márquez / WWF-Spain

Earth Hour City Challenge (EHCC) fortsätter att växa internationellt. I den pågående fjärde omgången deltar 163 städer från 17 länder.

– Vårt mål är egentligen inte att få med så många städer som möjligt, utan att få en kritisk massa av städer som rapporterar sina utsläpp och åtgärder. Jag tror att WWF kan spela en viktig global roll genom att samordna aktörer inom hållbar stadsutveckling, säger Annsofie Aronsson, projektledare för Earth Hour City Challenge på Världsnaturfonden WWF.

EHCC startades av WWF Sverige och första omgången 2010/2011 var ett pilotprojekt där bara svenska städer deltog. Städerna utmanades av WWF att presentera inspirerande och trovärdiga planer för att reducera sina koldioxidfotavtryck och att påverka omvärlden med inspirerande lösningar. Redan då fanns dock en internationell komponent; en internationell expertjury utvärderade de 30 deltagande svenska städerna och utsåg Malmö till vinnare med den mest inspirerande och trovärdiga planen för att nå koldioxidneutralitet.

– Den internationella högnivå-juryn har ungefär samma bas av personer men har utökats för varje år sedan starten av internationella EHCC för tre år sedan. Det är vi glada för! Jag ser det som ett tecken på att de tycker att projektet är viktigt, säger Annsofie.

SNABB TILLVÄXT

Det lyckade projektet fick en entusiastisk feedback runtom i världen, och 2012/2013 lanserades EHCC internationellt. WWF bjöd in Kanada, Indien, Italien, Norge, Sverige och USA att delta, vilket lockade 66 städer att anta utmaningen och rapportera planer för att minska koldioxidutsläppen och dramatiskt öka användningen av förnybara energikällor. Följande år mer än fördubblades kampanjen: 163 städer från 14 länder. Och den pågående omgången har samlat ungefär lika många, 163 städer från 17 länder: Brasilien, Colombia, Finland, Frankrike, Indien, Indonesien, Kanada, Malaysia, Mexiko, Singapore, Spanien, Sverige, Sydafrika, Sydkorea, Tanzania, Thailand och USA.

AFRIKA OCH ASIEN

– Projektet har växt mycket sedan vi började. De nya länderna är Frankrike, Spanien, Malaysia, Tanzania och Singapore. Det ska bli kul att se hur det går för Tanzania som är ett pilotland i år, säger Annsofie.

Annsofie Aronsson är gladast över de nya deltagarna från Afrika och Asien.

– Det internationella arbetet är kanske viktigast i Afrika och Asien, där det mesta av urbaniseringen sker idag. I Kina kommer till exempel 70 procent av befolkningen vara urban 2030 – det är en miljard människor! De mindre städerna i Afrika och Asien – med en miljon invånare eller mindre – är de viktigaste, de växer fort och det är viktigt att de inte låser in sig i infrastruktur som ger stora koldioxidutsläpp för lång tid framöver, säger hon.

OLIKA I OLIKA LÄNDER

Annsofie Aronsson arbetar med den internationella delen av EHCC och är en del av ett team med sju personer som helt eller delvis arbetar med EHCC från det svenska kontoret. Så ser det inte ut i andra deltagarländer.

– Det skiljer sig mycket åt mellan länderna. I Sverige har vi flera anställda och en mängd aktiviteter. I alla deltagande länder finns en projektledare från WWF, men i de flesta andra länderna har den personen också andra uppgifter. Sverige är lite av en testpilot för nya delar av EHCC, till exempel stadsturnén. WWF Sverige samordnar även hela EHCC internationellt. Vi stöttar våra kollegor och en del pengar går till lokala ICLEI-kontor, som är en viktig del av projektet genom att bidra med lokal teknisk kompetens för att stödja rapporteringen.

INTERNATIONELLT SAMARBETE

ICLEI, Local Governments for Sustainability, det internationella nätverket av städer, är den viktigaste samarbetspartnern i projektet genom att nå ut till städer, och genom sin plattform för rapportering av utsläpp och åtgärder, carbonn Climate Registry (cCR).

– EHCC har gett resultat internationellt. Vi har bidragit mycket till att rapporteringen till cCR har ökat. Förra året var hälften av alla rapporterade åtgärder från EHCC-kandidater. Det är jättebra att cCR nu blir en gemensam plattform för ICLEI och C40, även om man skulle vilja att det på ett enklare sätt gick att föra över rapportering från andra plattformar, säger Annsofie.

Andra internationella samarbetspartners är bland annat utvecklingsbanker, UN Habitats World Urban Campaign, C40 Network och Covenant of Mayors.

– Jag ser det som att WWF verkligen kan spela en viktig roll här som en sammanlänkande kraft som för ihop olika aktörer: utvecklingsbanker, akademin, stadsnätverk. Med vår trovärdighet som organisation tror jag att vi har stora möjligheter, säger Annsofie.

NÄSTA STEG FÖR EHCC

Annsofie deltar också i WWFs strategiarbete, som under 2015 kommer att ta fram nästa femårsstrategi. Arbetet med hållbara städer kommer helt säkert att fortsätta vara en del av nya strategin, menar hon.

– Nu när det har blivit så många städer i EHCC, funderar vi på hur vi ska ta arbetet vidare – vad nästa steg är. Projektet har varit framgångsrikt, och vi hoppas kunna föra samman lärdomar från andra framgångsrika projekt inom WWF, till exempel Lärande för hållbar utveckling och vårt innovationsarbete kopplat till stadsutveckling. En framgångsfaktor för EHCC tror jag är att vi varit flexibla i hur WWF-kontoren implementerat projektet lokalt. Deltagande länder har kunnat utforma projektet så att det fungerar i den lokala kontexten. Det är något vi ska behålla.

Annsofie Aronsson är samhällsvetare från början, och hennes miljöengagemang väcktes när hon skrev en uppsats på Handelshögskolan, där miljöfrågorna kom in.

– Sedan har jag pluggat kinesiska och jobbat som praktikant på EU-delegationens miljösektion i Peking. I Kina är miljöproblemen uppenbara med luftföroreningar, trafikstockningar, med mera. Vi har ett ekologiskt fotavtryck i Kina och eftersom många av våra varor tillverkas där har vi också påverkat utvecklingen. Att se problemen på nära håll och hur många som måste stå ut med det är nog anledningen till mitt miljöengagemang. Och det är nog det som fortsätter att driva mig att jobba med frågorna, säger hon.

Img 3887