Trä(d) in på taken

Projektet GreenRoof Explore bjuder in till temadagen: Trä(d) in på taken

Kostnad: 1000 kronor
Anmäl dig
här senast den 6 november.

För att läsa mer om GreenRoof Explore, klicka här»

Program

8.00 Frukost och incheckning

8.30 Välkommen och presentation av GreenRoof Explore, Projektledare Tuva Sköld

TEKNIK: Fokus trä & glas
Moderator: Susanne Rudenstam, Sveriges träbyggnadskansli

 • 8.45 Mats Axelsson, SP Hållbar samhällsbyggnad: Konstruktiva aspekter på påbyggnade
 • 9.05 Mikael Ludvigsson, SP Glafo & Smart Housing Småland: Utmaningar och möjligheter utifrån ett glasperspektiv
 • 9.20 – 9.50 Samtal & frågor med föreläsarna, samt inbjudna leverantörer & entreprenörer

9.50 – 10.10 Paus

GRÖNA TAK & VÄGGAR
Moderator: Carl-Magnus Capener, SP Hållbar samhällsbyggnad

 • 10.10 Jonatan Malmberg, Scandinavian Green Roof Institute: Mat, regn och rekreation – exempel på projekt som levererar ekosystemtjänster på hög nivå
 • 10.30 Torben Hoffman, Byggros samt styrelse- ledamot i Scandinavian Green Roof Association: Urban Green – från idé till mål med hållbara värdekedjor
 • 10.50 – 11.30 Samtal & frågor med föreläsarna samt inbjudna sakägare inom projektområdet: Tobias Emilsson, SLU & Johan Thiberg, Green City Lab

11.30 – 12.30 Lunch

ENERGI
Moderator: Anders Eljertsson, Klimatsmart byggande

 • 12.30 Stefan Olsson, Energikontor Sydost: Energieffektivisering och minskad energianvändning som ett incitament vid stadsutveckling
 • 12.50 Linus Malmgren, SP Hållbar Samhällsbyggnad: Metodik för att utvärdera hållbar renovering
 • 13.10-13.30 Samtal & frågor med föreläsarna samt inbjudna sakägare inom projektområdet: Benjamin Anselmo, IG Passivhus Sverige & representant, IV-produkter

HÅLLBAR SAMHÄLLSBYGGNAD
Moderator: Camilla Carnmo, kulturjournalist

 • 13.35 Anna Wiking, Fastighetsägarna syd: Efterfrågan skapar erbjudande – exempel på hållbara stadsutvecklingsprojekt
 • 13.55 Staffan Schartner, Omniplan AB: Byggemenskaper – en utblick mot kontinenten
 • 14.15 Stina Stenquist, IVL Svenska Miljöinstitutet: Hållbar stadsutveckling – det gröna i staden

14.30 – 14.50 Paus

 • 14.50 Åke Hesslekrans, Stadsbyggnadskontoret, Malmö: Perspektiv på planprocessen
 • 15.05 Juliet Lidgren, Stadsbyggnadskontoret, Malmö: MEST_plan; vi letar nya svar på gamla frågor
 • 15.20 – 15.50 Samtal & frågor med föreläsarna samt med inbjudna sakägare inom projektområdet: Bo Hjälmefjord, Växjö kommun, Carl-Magnus Oredsson, Boverket och Gunnar Cerwén, SLU Alnarp

UTMANINGAR & MÖJLIGHETER Moderator: Projektkoordinator Joachim Widerstedt,Visionskompaniet Arkitektur & Projekt

 • 16.00 Anna Tenje, Växjö kommunstyrelse samt ordförande för Växjö stadsutvecklingsråd & Catharina Winberg, styrelseordförande VKAB: Hur bygger i den attraktiva staden?
 • 16.15 – 17.00 Samtal & frågor, utmaningar & möjligheter, Joachim Widerstedt & Tuva Sköld,Visionskompaniet Arkitektur & Projekt samt projektparterna Stefan Olsson, Energikontor Sydost och Jonatan Malmberg, SGRI bjuder in till samtal och frågeställningar med föreläsarna samt bland annat: Jesserina Flores, näringslivskontoret Växjö, representanter från fastighetsägare, behovsägare & kravställare