Plattformsdagar

Den 10-11 december knyter Plattform för hållbar stadsutveckling samman årets aktiviteter i ett stort konvent! Du som arbetar med eller påverkar hållbar stadsutveckling bjuds in till två dagar av erfarenhetsutbyte, seminarier och kunskapsinhämtning. Dessutom lanseras Hållbar Stads nya webbplats.

Under året har fyra stycken plattformsmöten arrangerats för att driva på hållbar stadsutveckling. Dessa har haft fokusområdena människan i centrum, kunskapsutveckling, samverkan och ekonomiska förutsättningar. Utifrån dessa möten formuleras 20 utmaningar för hållbar stadsutveckling.

Plattformsdagarna är ett konvent med workshops och seminarier för alla som arbetar med frågor om hållbar stadsutveckling där dag två har särskild inriktning på plan- och bygglagen. Plattformsdagarna vänder sig till dig som jobbar med plan- och byggfrågor på en kommun, länsstyrelse eller i privat sektor, politiker, näringsliv, byggföretag, bostadsföretag, och alla som på olika sätt arbetar med eller påverkar hållbar stadsutveckling.

Välkommen till två dagar för kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte i frågor om hållbar stadsutveckling!

Ur programmet

  • Klimatanpassning in i minsta detalj
  • Förtätning av städer
  • Medborgardialog – demokrati eller dekoration?
  • Hur tillämpas PBL?
  • Energieffektivisering i byggnader med kulturhistoriska värden
  • Making Cities Resilient – att förebygga naturolyckor som en del i hållbar stadsutveckling
  • Innovation och nya roller i stadsutvecklingsprocessen

Moderator för plattformsdagarna: Patrik Faming, nationell samordnare Plattform för hållbar stadsutveckling, Boverket.

För anmälan och mer information, klicka här»

Vid frågor, kontakta plattformsdagarna@boverket.se