Konst i planeringen - mål eller medel?

Statens konstråd anordnar två samtal kring konst, delaktighet och hur vi formar våra gemensamma rum. Detta är det andra samtalet.

Det blir allt vanligare att engagera konstnärer i stadsutvecklingsprojekt. Konstnärliga processer kan skapa rum för reflektion och erbjuda nya infallsvinklar och lösningar. De kan verka över etablerade gränser, lyfta sociala perspektiv och ompröva invanda konventioner.

Men kan pilotprojekten också förändra rådande strukturer och system? Kan de påverka kommunens arbete i grunden? Vad har konstnärer för mandat processerna? Vilka agendor drivs genom konstprojekten? Och vilka är riskerna med konstnärligt arbete i demokratiska processer?

Deltagare

  • Liza Fior, muf architecture/art, stadsplanering och konstnärliga processer, presenterar verket Barking Town Square där konst blev trojansk häst för att utöka offentliga ytor
  • Anna Högberg & Johan Tirén, konstnärer med lång erfarenhet av arbete i samhällsbyggande och planeringsprocesser
  • Helen Runting, stadsplanerare och urban designer, och doktorand student inom forskningsgruppen kritiska studier i arkitektur på KTH-A. Intresserar sig för konst och relationella arkitekturpraktiker i relation till stadsutveckling och neoliberalism.
Presentationerna och samtalen sker delvis på engelska.
Statens konstråd utvecklar de sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Statens konstråd producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och konstnärlig medverkan i stadsutvecklingsprojekt samt sprider kunskap och erfarenheter vidare.