Är vi hållbara nu?

Välkommen till seminariet Är vi hållbara nu? – Hur är det att driva hållbara projekt?

Vi har nu nått fram till den punkt där de flesta av projekten som fick stöd från Delegationen för Hållbara städer är avslutade. Därför vill vi samlas för erfarenhetsutbyte och diskussion kring hur det är att driva hållbara stadsutvecklingsprojekt. Hur har det gått? Vad har varit svårt eller lätt? Vilka är lärdomarna och erfarenheterna?

Den 9 november vill vi bjuda in dig till vårt seminarium i Göteborg som arrangeras av Boverket tillsammans med Mistra Urban Futures. Temat är; Är vi hållbara nu? – Hur är det att driva hållbara projekt? Seminariet hålls på restaurang Runegård och Hvit i Kajskjul 107 i Frihamnen. Under förmiddagen pratar representanter från Älvstranden Utveckling AB, Göteborgs stad, följeforskare och politiker om hur det har gått att driva projekten i Kvillebäcken och i Frihamnen. Vi går även en rundvandring i Frihamnen.

Under eftermiddagen belyser vi ytterligare tre projekt som har fått stöd från Delegationen för hållbara städer. Vi bjuder in tre projektrepresentanter från Borås stad, Ramböll Sverige AB och Järfälla kommun som presenterar sina projekt och berättar om sina erfarenheter, tillsammans med övriga seminariedeltagare.

Dagen leds av moderator Anna-Johanna Klasander; Arkitekt, White och Professor of the practice inom stadsbyggnad, Chalmers.

Program

09.30-10.00 Registrering och kaffe på Runegård och Hvit, Kajskjul 107 i Frihamnen.

10.00 Introduktion. Boverket och Mistra Urban Futures hälsar välkomna och presenterar dagens upplägg, tillsammans med Anna-Johanna Klasander, dagens moderator.

10.15-12.30 Block 1.

Kvillebäcken och Frihamnen – hur är det att driva hållbara projekt i Göteborg? Representanter från projektet Kvillebäcken och Frihamnen presenterar projekten tillsammans med företrädare och politiker från Göteborgs stad. Vad är lätt? Vad kan förbättras och utvecklas till nästa gång? Rundvandring i Frihamnen. Representanter från Göteborgs Stad och Älvstranden Utveckling visar runt.

12.30-13.30: Lunch på Runegård och Hvit

13.30-15.30: Block 2. Tema: Hållbara projekt i mellanrummen. Företrädare för tre projekt som har fått stöd från Delegationen för hållbara städer berättar om sina erfarenheter; Borås stad: Projektet Strategisk långtidsplan för utvecklingen av cykelparkering och övrig pågående stadsutveckling i Borås Ramböll Sverige AB: Projektet Grönskans betydelse i en klimatsmart stad Järfälla kommun: Projektet Kajer mot det gröna, hållbara gränssnitt mellan stad och land

Diskussion: Vilka erfarenheter har publiken?

15.30-15.45: Fika.

15.45-16.45: Sammanfattning och avslutning.

Vi vill att detta ska vara ett aktivt seminarium där alla deltagare har möjlighet att bidra med reflektioner och med utbyte av erfarenheter och kunskaper. Om du har några frågor du vill att vi belyser, skicka in dem i förväg via e-post till tove.arnsvikbjurefalk@boverket.se. Eller twittra och använd hashtag ”#hållbarnu?”. Om du inte har Twitter rekommenderar vi att du enkelt skaffar ett twitterkonto för att delta med dina reflektioner och tankar både innan och under dagen!

Anmäl dig här senast 1 november. Kostnad för dagen är 650 kronor, inklusive fika och lunch.