< JULI 2015 >
M T O T F L S

Mer politik – lösningen på bostadskrisen

Den svenska bostadskrisen är idag ett faktum och konsekvenserna börjar bli kännbara inte bara för individen utan också för samhället i stort. Hur ska byggandet och rörligheten på bostadsmarknaden komma igång och vilka politiska initiativ krävs för att lösa bostadskrisen? På uppdrag av Byggnads (Svenska Byggnadsarbetareförbundet) har Kristian Skånberg skrivit rapporten Bobyggande som samhälleligt brobyggare,…

Är vi hållbara nu?

Välkommen till seminariet Är vi hållbara nu? – Hur är det att driva hållbara projekt? Vi har nu nått fram till den punkt där de flesta av projekten som fick stöd från Delegationen för Hållbara städer är avslutade. Därför vill vi samlas för erfarenhetsutbyte och diskussion kring hur det är att driva hållbara stadsutvecklingsprojekt. Hur…

Konst i planeringen - mål eller medel?

Statens konstråd anordnar två samtal kring konst, delaktighet och hur vi formar våra gemensamma rum. Detta är det andra samtalet. Det blir allt vanligare att engagera konstnärer i stadsutvecklingsprojekt. Konstnärliga processer kan skapa rum för reflektion och erbjuda nya infallsvinklar och lösningar. De kan verka över etablerade gränser, lyfta sociala perspektiv och ompröva invanda konventioner.…

Urban pedagogik – egenmakt och kunskap

Statens konstråd anordnar två samtal kring konst, delaktighet och hur vi formar våra gemensamma rum, detta är det första samtalet. Många talar om dialoger och medborgarinflytande i stadsutveckling. Men hur blir delaktighet möjligt i svårtillgängliga processer? Internationellt finns en rörelse bland arkitekter och konstnärer som strävar efter att synliggöra och tillgängliggöra samhällsomvandlande processer och deras…

Trä(d) in på taken

Projektet GreenRoof Explore bjuder in till temadagen: Trä(d) in på taken Kostnad: 1000 kronorAnmäl dig här senast den 6 november. För att läsa mer om GreenRoof Explore, klicka här» Program 8.00 Frukost och incheckning 8.30 Välkommen och presentation av GreenRoof Explore, Projektledare Tuva Sköld TEKNIK: Fokus trä & glas Moderator: Susanne Rudenstam, Sveriges träbyggnadskansli 8.45…

  • Filter: