Storsatsning på hållbar energianvändning

Nästan 40 procent av all energi i Sverige används i bebyggelsen. I forskningsprogrammet E2B2 läggs därför stor vikt vid att utveckla kunskap och metoder för energieffektivisering i bebyggelsen. I början av september öppnade en ny utlysning och du har återigen möjlighet att söka medel för dina forskningsidéer.

I E2B2 arbetar forskare och olika samhällsaktörer tillsammans för att utveckla samhällets byggande och boende och effektivisera energianvändningen. Nu har du möjlighet att få vara en del av satsningen.

– I den här utlysningen vill vi ha idéer som bygger på samhällets behov och leder till nya produkter och tjänster på marknaden. Forskningen ska göra nytta och åstadkomma verklig energieffektivisering, säger Eva Schelin, vd för IQ Samhällsbyggnad som är kansli åt E2B2.

Helhetssyn på energieffektivisering

En helhetssyn behövs för att framgångsrikt kunna energieffektivisera bebyggelsen och bidra till energisystemets omställning. Att kommuner, näringsliv och akademi samverkar kring detta är därför viktigt. Flera av programmets projekt är tvärvetenskapliga och hanterar breda frågeställningar.

– Det handlar om hur byggnader kan bli mer energieffektiva men också hur människors vanor, val och livsstilar påverkar energianvändningen, säger Eva Schelin.

Eva Schelin
Eva Schelin, vd IQ Samhällsbyggnad

Många fördelar för deltagarna

Det finns många fördelar för företag att delta i E2B2. Deltagarna får till exempel möjlighet att utveckla nya och bättre produkter och tjänster och ett kunskapsförsprång i förhållande till konkurrenter. I förlängningen leder det till ökad konkurrenskraft och attraktionskraft.

– Man lär sig massor av att vara med i ett forskningsprojekt! Man breddar sitt nätverk och allt från bygg- och energiföretag till forskare, arkitekter och kommuner är välkomna att söka stöd, avslutar Eva Schelin.

Om E2B2

E2B2 är en bred kunskapssatsning som ger stöd till forskning, utveckling, demonstration och innovation inom bebyggelsens hela energianvändning. E2B2 organiseras av IQ Samhällsbyggnad i samverkan med Energimyndigheten.
Mer information hittar du på E2B2:s hemsida»