Forskning utvecklar både samhället och den egna verksamheten

Sverige, liksom resten av Europa, står inför stora och komplexa utmaningar. Tillsammans ska vi skapa en hållbar tillväxt samtidigt som vi måste möta utmaningar som en kraftig urbanisering, klimatförändringar och en åldrande befolkning. För att kunna bygga detta nya Sverige spelar samhällsbyggnadssektorn självklart en central roll. Men det behövs både resurser till forskning, utveckling och innovation, och nya former av samverkan mellan offentliga och privata aktörer, akademi, finansiärer och brukare, för att framgångsrikt tackla det framtidsscenario som vi står inför. Föreningen IQ Samhällsbyggnad, som bildades 2010, är ett exempel på en sådan samverkan. Läs mer här»

Just forskning och innovation (FoI) är fokus i allt vad IQ Samhällsbyggnad gör och vi brukar beskriva oss som ett kitt mellan näringsliv, politik, myndigheter, akademi och brukare. Vi driver frågor som är värdefulla för hela samhällsbyggnadssektorns utveckling och som förbättrar förutsättningarna för forsknings-, innovations- och kvalitetsutvecklingen där. Och det är om hur forskning och innovation kan bidra till att bygga ett hållbart samhälle som denna blogg handlar om.

Få dubbel utväxling på forskningsinsatser

Att samhällsbyggnadssektorns gemensamma arbete under IQ Samhällsbyggnads paraply varit framgångsrikt fick vi kvitto på i den FoI-proposition som kom hösten 2012. Resultatet blev i det närmaste en fördubbling av forskningsbudgeten för sektorn. I det samlade inspelet till FoI-propositionen lovade de privata aktörerna inom sektorn att gå in med lika stora resurser som staten satsade.

De ökade forskningsresurserna och möjligheterna med samfinansiering ger nya tillfällen för företag och organisationer inom samhällsbyggnadssektorn att få forskning kring angelägna frågor för att möta framtidens utmaningar både för samhället i stort och för det enskilda företaget eller organisationen. Man kan säga att det just nu finns många möjligheter att få dubbel utväxling på egna satsade forskningsmedel och ett forskningsprojekt kan vara ett utmärkt verktyg för att utveckla det egna företaget, organisationen eller kommunen.

Den dubbla utväxlingen i samband med ett forskningsprojekt behöver inte alltid betyda att organisationen självt satsar pengar utan det kan innebära att man bidrar med arbetstid eller tar emot en industri- eller kommundoktorand. Det finns många fördelar för organisationer att satsa på forskning. För företaget eller organisationen leder det till en positiv affärsutveckling med ett kunskapsförsprång i förhållande till konkurrenterna och möjlighet att profilera sig som en innovativ kunskapsorganisation. Att få jobba på ett företag eller en organisation i framkant och med forskningsfrågor är också attraktivt för potentiella nya medarbetare.

Men hur gör man för att sätta igång? IQ Samhällsbyggnad har tagit fram en folder där man hittar svaren på vanliga frågor och få praktiska råd och tips om hur man gör när man vill använda forskning som ett verktyg för den egna utvecklingen, och på så sätt även bidra till att utveckla vårt gemensamma hållbara samhälle. Foldern Möt framtiden med forskning, utveckling och innovation finns att ladda ned här»