Skolor belönades för sina energibesparingar

Foto: Martin Olson

Text: Ulrika Celin Wedin, kommunikatör, Lunds kommun

Energibesparingar på upp till tjugosex procent är resultatet i pilotprojektet Energijaken som under sex månader genomförts i fyra skolor och förskolor i Lunds kommun.

I Energijakten har Katedralsskolan, Palettskolan, Nyponbackens förskola och Grynmalargårdens förskola på olika sätt försökt spara energi. Nu är pilotprojektet avslutat och resultaten syns både i ökat engagemang och faktiska besparingar.

– Vi har sett ett stort engagemang på många håll och i många olika former. Det, i kombination med tekniska åtgärder på vissa håll, har lett till energibesparingar på mellan fem och tjugosex procent hos de olika deltagarna, säger Elin Dalaryd energistrateg på Lunds kommun.

Projektet har genomförts av Lundafastigheter tillsammans med Lunds kommuns strategiska utvecklingsavdelning. Målet har varit att spara energi i kommunens lokaler genom att försöka identifiera olika energitjuvar. Såväl elever som lärare, vaktmästare och kökspersonal har engagerats. Medan tekniska åtgärder kostar pengar är ett förändrat beteende är gratis.

– Man brukar säga att det går att spara ungefär tjugo procent av energiförbrukningen genom ett förändrat beteende, säger Patrik Håkansson, energispecialist på Lundafastigheter. Vi ska naturligtvis även sätta in energieffektiva tekniska lösningar i den takt vi hinner, men sådana här satsningar är också viktiga verktyg.

På förskolan Grynmalargården har man engagerat barn, personal och föräldrar på en rad olika sätt.

– Vi lät barnen tillverka små maskotar som har hängt med hela tiden, säger Bitte Asu-Wirdheim rektor på Grynmalargården. Maskotarna, som fått namnet Grönis, har varit en pedagogisk dockfigur som till exempel har förklarat för barnen varför man ska släcka efter sig. Barnen har också fått klippa ut bilder på elektriska produkter och på så sätt fått se hur mycket vi använder el.

Projektet har inte bara lett till minskad miljöpåverkan och lägre kostnader utan också till bättre arbetsmiljö genom ett närmre samarbete. Katedralsskolan har haft problem med för låga inomhustemperaturer vintertid. Tillsammans med Lundafastigheter har man nu identifierat enkla åtgärder som lett till stora förbättringar.

– Vi har aldrig haft ett så bra inomhusklimat vintertid som i år, säger Agneta Nilsson, administrativ chef på Katedralsskolan. Samtidigt har vi minskat energiförbrukningen med fem procent.

I Energijakten har det också ingått att deltagarna efter avslutat projekt, utifrån egna önskemål, får en belöning för sina ansträngningar. På Nyponbacken kommer man till exempel få nya fotbollsmål till gården och Palettskolan får ett bidrag till skärmtak för utomhusundervisning.