Nordic Built Cities Arena – Its time to walk the talk!

Över 200 personer från de nordiska länderna träffades på Nordic Built Cities Arena i Örestad för att diskutera nordiska aspekter på hållbart byggande. Inspirationstalare från alla länderna, inklusive ansvariga ministrar, berättade om hur de vill utveckla de nordiska städerna till att bli mer smarta, hållbara och attraktiva. Lunds kommun deltog i diskussionerna och gav ett kommunalt perspektiv på hållbar stadsutveckling.

Talarna konstaterade att det är dags för hållbarhetsaktörerna att lära av företagsvärlden där innovationen sker mellan företagen och inte inom dem. Att bjuda in fler aktörer i arbetet lyftes som en framtida utmaning i hållbarhetsarbetet och som Erik Stenberg från KTH uttryckte det:
– Triple Helix har gått över till Quadruple Helix när civilsamhällets roll stärks i stadsutvecklingsprocesserna. Glöm inte bort att bjuda in civilsamhället till dialog!

För att inspirera till mer hållbar stadsutveckling så kommer det att ske en tävling, Nordic Built Cities Challenge, där innovativa idéer ska tas till vara. Utifrån tävlingsbidragen är det sedan tänkt att marknadsföra de nordiska kvaliteterna i hållbar stadsbyggnad och lära av varandra. Deltagarna på Nordic Built Cities Arena ombads under en workshop att lyfta fram de viktigaste aspekterna på hållbart stadsbyggande. Där lyfte Lunds kommun upp delandeekonomin – både av kunskap och tillgångar – som en kommande utmaning och möjlighet. Tävlingen Nordic Built Cities Challenge är öppen fram till den 20 maj och det går att läsa mer om den här»

I Sverige håller Sweden Green Building Council (SGBC) på att ta fram City Lab som ska fungera som en kunskapsbas och certifieringssystem för hållbar stadsutveckling. Tanken är att olika aktörer ska kunna dela med sig av kunskap men även få konkreta verktyg att skapa en mer hållbar stad. City Lab är i sin uppstart och Lunds kommun har varit med och kommit med input i utvecklandet av det nya systemet. Som SGBC:s Ann-Kristin Belkert uttryckte sig: It´s time to walk the talk och ta visionerna till handling!Img 3412

Text & foto: Susanna Hansson, Brunnshögsprojektet, Lunds kommun