Miljöstrateg från Lund diskuterade energipolitik i riksdagen

Text: Ulrika Celin Wedin, kommunikatör, Lunds kommun

I början av juni samlades ett tjugotal personer i riksdagen för att diskutera Sverige och den europeiska energipolitiken – Energy Union. En av deltagarna var Linda Birkedal, miljöstrateg i Lunds kommun.

Bland talarna fanns Nils Vikmång, statssekreterare, Paula Abreu Marques från EU-kommissionen och EU-parlamentariker Claude Turmes, tillika ordförande för EUFORES, ett nätverk av EU-parlamentariker med intresse för förnybar energi och energieffektivisering

– Det är positivt att arrangören EUFORES valt att bjuda in representanter för kommuner till denna typ av arrangemang. Kommuner vill och kan göra mycket för att ställa om till ett hållbart energisystem, säger Linda Birkedal. En levande dialog om energipolitiken mellan lokal, nationell och europeisk nivå ger ökade förutsättningar för en smidig lagstiftning och effektivt samarbete.

Det blev mycket diskussion om fjärrvärme, där Sverige har en ledande position i ett europeiskt perspektiv. Fredrick Federley, svensk EU-parlamentariker, berömde EVITA-projektet, som går ut på att bygga samman fjärrvärmenäten i Helsingborg och Landskrona med det som finns i Lund, Lomma och Eslöv. I övrigt handlade diskussionen om hur fjärrvärme-tekniken kan spridas till andra länder som Polen, och om att ett av de fem största hindren för ökad andel förnybar energi i Sverige är den nuvarande konkurrenssituationen mellan fjärrvärme och småskaliga värmepumpar. Det senare är ett välkänt fenomen i Lund, som just slutfört projektet ”Fjärrvärmens roll i ett hållbart Lund”, som finansierats av Energimyndigheten.

Lena Ek, riksdagsledamot och f.d. miljöminister, riktade kritik mot kommissionen som har krävt att Sverige minskar skattebefrielsen för förnybara energikällor.

– Jag anser att det är en berättigad kritik, eftersom aviserade förändringar av skattessystemet hotar investeringar i solceller, biogasproduktion med mera, inte bara i Lunds kommun, utan i hela Sverige, säger Linda Birkedal.

Lena Ek fick svaret att Sverige bör samverka med till exempel Danmark, Tyskland och Belgien för att få kommissionen att ändra inställning, eftersom dessa länders agenda liknar Sveriges.

Sverige fick mycket beröm av de europeiska deltagarna för sina satsningar på förnybar energi, men också vänlig kritik för att på sistone ha legat av sig inom energieffektivisering. Bland annat undrade Christiane Egger, som arbetar med energieffektivisering i Österrike, hur Sverige ska lyckas med att bara bygga nära-nollenergihus 2020 om arbetet fortsätter i nuvarande takt.

– Sammantaget var det en mycket intressant diskussion om flera aktuella energipolitiska frågeställningar. En fråga som dröjer kvar är hur Sverige ska ta sig an EU:s klimat- och energimål för 2030. Det ser ut att gå bra för oss att nå målen för minskade utsläpp, förnybart och kanske även energieffektivisering till 2020, men vad kommer att hända därefter, undrar Linda Birkedal.

Läs mer om Energy Union här»