Miljöminister Åsa Romson besökte Lund

Foto: Elisabeth Stengard

Förra veckan besökte klimat- och miljöminister Åsa Romson Lund för att ta del av klimatsmarta och miljövänliga projekt som pågår i kommunen. Ett av besöken var förlagt till stadsdelen Linero, där Lunds kommun, tillsammans Kraftringen, LKF och IVL just nu deltar i ett stort renoveringsprojekt som ska energieffektivisera två bostadskvarter från 70-talet.

Arbetet drivs inom ramen för EU-projektet Cityfied och är ett av de största projekt som någonsin beviljats inom EU:s 7:e ramprogram. Cityfied ska anpassa Europas städer för att möta framtidens miljöutmaningar, och bidra till minskat energibehov, sänkta koldioxidutsläpp och ökad användning av förnybara energikällor. Projektet fokuserar på att ta fram fungerade modeller för att energieffektivisera äldre bostadsområden. I projektet ingår förutom Lund, städer i Spanien och Turkiet och det följs av över 60 städer i Sverige och övriga Europa.

– Energifrågan är avgörande för utvecklingen av ett hållbart samhälle, säger Sylvia Michel, vd och koncernchef för Kraftringen. Vi är glada för att klimat- och miljöministern visat intresse för Cityfied, som är ett av många exempel på aktiviteter och investeringar där Kraftringen är med och driver på utvecklingen i rätt riktning.

I Lund ska projektet rusta upp två 70-talskvarter på Linero och skapa mer miljövänliga bostäder. Målet är att husen ska använda 31 procent mindre energi och att fjärrvärmen ska bli till 93 procent fossilfri.

Anders Bröthlin från Kraftringen och Håkan Nilsson från LKF ledde en guidad tur i bostadsområdet och berättade om Cityfied och om de energieffektiviseringsåtgärder som görs.

Förutom att byta fönster, dörrar, tilläggsisolera och byta ventilationssystem, handlar det om att förbättra fjärrvärmeanslutningen och skapa förutsättningar för smarta fjärrvärmenät. Visualisering av elförbrukningen ska ge ökad medvetenhet, genom olika typer av tekniska lösningar, till exempel appar, får hyresgästerna en ökad kännedom om energianvändningen. Solenergi ska ge närproducerad hållbar el till området genom de solceller som installeras på hustaken.

Det som görs på Linero ska sedan kunna tas efter av andra städer i Sverige och Europa.

– En viktig del i projektet är att sprida de modeller vi tar fram vidare till andra städer. Därför är vi mycket glada över möjligheten att vi får möjlighet att visa upp vad vi gör i Lund för politiker också på nationell nivå, säger Markus Paulsson, energistrateg på Lunds kommun och projektledare för Cityfied i Lund.

Text: Ulrika Celin Wedin, kommunikatör Lunds kommun / Elisabeth Stengard, kommunikatör Kraftringen.