Lundaskolor jagar energi

Just nu pågår Energijakten – ett pilotprojekt där fyra skolor och förskolor i Lunds kommun på olika sätt försöker spara energi under sex månader. Såväl elever som lärare, vaktmästare och kökspersonal har engagerats och halvtidsuppföljning visar på goda resultat.

Det är Lundafastigheter som tillsammans med Lunds kommuns Strategiska utvecklingsavdelning genomför projektet och målet är att spara energi i kommunens lokaler genom att försöka identifiera olika energitjuvar.

– Det kan till exempel handla om att inte ha onödigt varmt i lokalerna och att inte slösa med varmvatten, säger Elin Dalaryd, miljöstrateg på Lunds kommun.

Alla som vistas i lokalerna är viktiga för ett bra resultat och det går att uppnå stora förändringar bara genom att ändra beteende.

– Man brukar säga att det går att spara ungefär 20 procent av energiförbrukningen genom ett förändrat beteende, säger Patrik Håkansson, energispecialist på Lundafastigheter. Vi ska naturligtvis även sätta in energieffektiva tekniska lösningar i den takt vi hinner, men det kostar ju pengar medan ett förändrat beteende är gratis.

Energiförbrukningen under testperioden jämförs med samma period förra året och deltagarna får fortlöpande reda på hur mycket energi de sparar.

– Vi på Palettskolan tycker att det är viktigt att värna om vår miljö. Våra elevers kunskaper om energi – hushållning ökar genom att vi är med i projektet. Alla elever har bidragit med förslag till hur vi kan spara energi på skolan, till exempel ”Släcka lampor efter sig”, ”Stänga ytterdörren när det är kallt”. Vi vill på detta sätt bidra till en bättre framtid, berättar Lena Jönsson, rektor på Palettskolan.

Halvtidsuppföljningen visar att ansträngningarna att spara energi ger bra resultat. Totalt har de fyra deltagarna minskat sin energianvändning med cirka åtta procent jämfört med förra året. På förskolan Grynmalargården har energianvändingen minskat med hela 37 procent. Detta beror både på ett aktivt sparande och på att det har gjorts ett par tekniska åtgärder, bland annat har ett nytt ventilationsaggregat satts in.

På Palettskolan har inga tekniska åtgärder gjorts och där har man ändå sparat hela 22 procent. Förskolan Nyponbacken har hittills minskat sin förbrukning med sex procent och Katedralsskolan med tre procent. På Katedralsskolan har man tidigare haft stora problem med kalla lokaler, men efter en energirond tillsammans med Lundafastigheter har man hittat en del problem som har kunnat åtgärdas, vilket har lett till en minskad energiförbrukning och ett bättre inomhusklimat på samma gång.

En av de ursprungliga deltagarna hoppade snabbt av projektet på grund av tidsbrist. Deras förbrukning har ändå följts upp och resultatet hittills visar att denna skola har ökat sin energianvändning med fem procent, medan alla de som har deltagit aktivt har minskat sin användning. Det går inte att dra slutsatser utifrån resultatet från en enda skola, men det ger ändå en fingervisning om att ansträngningar för att spara energi ger resultat.

När projektet avslutats kommer deltagarna kommer att få belöningar för sitt energisparande. Skolelever och förskolebarn har själva fått vara med och önska vad de vill ha för något. På Katedralsskolan har eleverna till exempel önskat sig nya bänkar till skolgården.

– Förhoppningen är att hitta bra sätt att arbeta med olika åldersgrupper och att projektet framöver ska kunna genomföras i fler skolor och förskolor, berättar Elin Dalaryd.

Text: Ulrika Celin Wedin, kommunikatör, Lunds kommun