Hur gör vi framtidens städer mer hållbara med hjälp av restvärme?

Innovationstävling

Tillsammans med ett antal aktörer bjuder Lunds kommun nu in till en öppen innovationstävling kring innovativ användning av restvärme i framtidens städer. Två tävlingsområden finns att välja på, ett i Lund och ett i Malmö. I Lund är det stadsdelen Brunnshög och restvärme från de stora forskningsanläggningarna MAX IV och ESS som står i fokus.

I innovationstävling söker vi idéer som har potential att kommersialiseras till användbara produkter och lösningar i ett hållbart samhälle.

Tävlingsfrågan ”Om du fick i stort sett obegränsad tillgång till restvärme, 30-50 °C, till en försumbar kostnad, vad skulle du då använda den till för att göra våra städer trevligare, bättre och mer hållbara att bo och leva i?”

Tävlingen genomförs i två olika tävlingsklasser

  • Studenter vid postgymnasiala utbildningar
  • Yrkesverksamma

Priser: För klass Studenter är den totala prissumman lägst 100 000 kr. Anställning i praktikform till en eller flera tävlande för att arbeta med utveckling av tävlingsförslaget kan komma att erbjudas. För klass Yrkesverksamma är total prissumma lägst 200 000 kr

Tävlingen pågår fram till 22 juni 2015.

Bakom tävlingen står Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp genom restvärmekonsortiet SSE-C (Swedish Surplus Energy Collaboration), Malmö Stad, Lunds kommun, Länsstyrelsen Skåne, E.ON Sverige AB, Kraftringen och Svensk Fjärrvärme AB. Tävlingen genomförs med stöd av Vinnova.

Mer information om tävlingen hittar du här»
Mer information om utbyggnaden av Brunnshög hittar du här»

Text: Annika André, kommunikatör Brunnshögsprojektet, Lunds kommun