Förskola testar Nobelpristagarnas upptäckt

Dagens utdelning av Nobelpriset i fysik riktar ljuset mot en förskola i Lund. Kopplingen är ett samarbete med Lunds universitet. På Regnbågens förskola har den moderna LED-tekniken testats i stor skala.

Serviceförvaltningen på kommunen har i samverkan med Lunds universitet tagit fram smarta belysningslösningar för förskola och skola. Arbetet har skett som en del av Energimyndighetens program Uthållig kommuns belysningstema.

– Vi ville ta fram exempel på god hållbar belysning som kan bli en ny standard inom kommunen, säger John Nielsen tidigare servicechef på Lundafastigheter. Då gäller det att ta med forskningsbaserad kunskap.

– Det här var ett mycket bra val av nobelpristagare, skämtar förskolechefen Marianne Wadsten.

– Men det är ett faktum att belysningen är en del av det pedagogiska arbetet, tillägger förskolläraren Henrik Kyhlberg.

Inom Lunds universitet pågår ett tvärvetenskapligt arbete kring belysningsfrågor och särskilt kunskap om ljusets påverkan på oss som människor.

– Vi inom universitetet är beroende av att hitta miljöer där vi kan testa våra idéer, säger Thorbjörn Laike, professor i miljöpsykologi vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö, LTH, och kommunen är en perfekt arena med alla sina olika verksamheter.

Belysningslösningarna som provats på Regnbågens förskola har haft som mål att utforma kostnadseffektiva belysningar som ska främja hälsa och välbefinnande och ge funktionell energieffektiv belysning. Arbetet har skett i en bred arbetsgrupp bestående av allt från förskolans personal till tekniker, ljusdesigners och forskare.

Skrivet av: Katarina Otz, kommunikatör, Serviceförvaltningen