EU-pengar till energieffektivisering

Text: Linda Birkedal, miljöstrateg, Lunds kommun

Lunds kommun har beviljats 1,5 miljoner kronor för att delta i EU-projektet OptEEmAL. Projektet går ut på att ta fram ett modelleringsverktyg och beslutsstöd för energieffektivisering i byggnader. Lunds kommuns uppgift är att testa och utvärdera hur verktyget fungerar på flera olika byggnadstyper, som skolor, idrottshallar och vårdboenden.

– Vi är glada över att vara delaktiga i det här projektet, eftersom det är viktigt både för miljön och för kommunens ekonomi att minska energianvändningen i våra lokaler, säger Jonna Myrebris, fastighetschef.

Projektet ska även ta fram en katalog med möjliga åtgärder, bedömda utifrån ekonomi, miljönytta och sociala aspekter.

– Vi vet från tidigare arbete att det ofta inte är brist på teknik som är hindret för energieffektivare byggnader, utan till exempel ägarförhållanden eller brist på kunskap hos användarna. Därför är det viktigt att projektet också innefattar ekonomiska och sociala aspekter, säger Linda Birkedal, miljöstrateg.

I projektet samarbetar 13 organisationer från 8 länder under 3,5 år om att utveckla, testa och sprida användningen av verktyget. Tanken är att det ska fungera för de flesta typer av byggnader i olika klimatzoner, och därför kommer tester också att genomföras på bostäder i spanska San Sebastián.