Det ska vara lätt och lustfyllt att leva hållbart!

Lund är en av elva städer som Sweden Green Building Council (SGBC) besöker under våren. SGBC arbetar fram ett nytt certifieringssystem för hållbar stadsutveckling och landsturnén gör det möjligt att testa certifieringssystemet utifrån olika lokala perspektiv. Tillsammans med Lunds kommun bjöds det in till en workshopdag där kommuner, akademin och branschen samlades för lyfta lokala perspektiv på hållbar stadsutveckling.

Lund

– Det känns spännande att ta del av den här regionens synpunkter på det helt nya certifieringssystemet som vi arbetar fram just nu säger Ann-Kristin Belkert, SGBC:s chef för hållbar stadsutveckling.

Workshopdagen var ett tillfälle att komma med synpunkter på certifieringssystemet men även diskutera vilka processer och samverkansformer som krävs för att gå från vision till genomförande i hållbarhetsarbetet. Det framkom en mängd synpunkter och idéer som SGBC samlar ihop in i utvecklandet av ett förslag på certifiering av hållbar stadsutveckling.

Lund2

Lunds kommuns stadsbyggandsdirektör Inga Hallén som hälsade välkomna lyfte Lunds höga ambitioner på hållbarhetsområdet. Där nämndes bland annat Brunnshögsområdet som tidigare har varit med i en betatest av Breeam Communities, ett brittiskt certifieringssystem. Hållbarhet genomsyrar även visionen för Brunnshög där ett av visionsmålen är att bli ett europeiskt föredöme för hållbart stadsbyggande. MAX IV-anläggningen, som ligger på Brunnshögsområdet, har även fått utmärkelsen outstanding i systemet Breeam SE som första svenska byggnad.

Som avslutning på workshopen konstaterades att det ska vara lätt och lustfyllt att leva hållbart – det ska även speglas i det gemensamma arbetet!

För mer information:

Text: Susanna Hansson, Lunds kommun (Brunnshögsprojektet)
Foto: Susanna Hansson/Pia Sjöholm