Borgmästaravtalet gör nytta för klimatet

Örtoftaverket minskar de årliga utsläppen med cirka 40 000 ton CO2
Foto: Mads Armgaard, GAB


Text: Ulrika Celin Wedin, kommunikatör, Lunds kommun

Lund är på god väg att uppfylla sina åtaganden enligt Borgmästaravtalet. Det innebär också att målet att halvera utsläppen av växthusgaser till år 2020 är nåbart.

Lund är en av över 6000 kommuner i Europa som undertecknat det så kallade Borgmästaravtalet, och därmed lovat att gå längre än EU på klimat- och energiområdet.

Lunds kommuns åtagande enligt avtalet är att minska utsläppen av växthusgaser med minst 50 procent till 2020 jämfört med 1990, och att 36 åtgärder ska genomföras för att nå dit. En ny deltidsrapport visar att 17 av åtgärderna redan är genomförda, 18 är pågående, och endast en uppskjuten.

– Det här visar att kommunerna är lokomotiv i klimatomställningen, och det är glädjande att vi i Lund lyckas så bra med att genomföra våra åtaganden, säger Lennart Prytz (s), kommunfullmäktiges ordförande.

I rapporteringen har Lund särskilt lyft fram tre goda exempel. Dessa är arbetet för ett hållbart transportsystem, som sker genom LundaMaTs, det nybyggda kommunhuset Kristallen och Örtoftaverket.

– Kraftvärmeverket i Örtofta ligger visserligen i Eslövs kommun, men har stor påverkan på fjärrvärmens klimatprestanda i Lunds kommun. Dessutom har Lunds kommun som majoritetsägare i Kraftringen Energi AB ett betydande ansvar för företagets verksamhet, säger Linda Birkedal, miljöstrateg på Lunds kommun och ansvarig för uppföljningen av Borgmästaravtalet.

Totalt minskar Örtoftaverket de årliga utsläppen med cirka 40 000 ton CO2 från och med invigningen år 2014.

Den åtgärd som senarelagts är bygget av en biogasanläggning i Dalby. Biogasanläggingen beräknas kunna minska de årliga utsläppen med 17 600 ton CO2, vilket motsvarar cirka 5 procent av utsläppen i Lunds kommun1990.

Även de företag som frivilligt anslutit sig till Lunds kommuns handlingsplan rapporterar att deras åtgärder är pågående eller avslutade. Till exempel har Akademiska hus redan överträffat sitt mål att minska utsläppen med minst 1550 ton CO2/år till 2020.

Kristallen
Kommunhuset Kristallen är ett av Lunds mest miljösmarta byggnadsverk med spjutspetsteknologi inom nya energilösningar
Foto: Adam Mörk

Fakta Borgmästaravtalet

Borgmästaravtalet (Convenant of Mayors) är ett avtal för kommuner inom EU som vill gå längre i sitt klimatarbete än de europeiska målen om 20 procents utsläppsminskning av växthusgaser till år 2020. Syftet med Borgmästaravtalet är att lyfta fram det klimatarbete som görs på lokal nivå. Avtalet är öppet för alla kommuner, små som stora.