Bli följarkommun till CITyFiED

Lund är en av deltagarna i EU-projektet Cityfied, som ska anpassa Europas städer för att möta framtidens miljöutmaningar, och bidra till minskat energibehov och sänkta koldioxidutsläpp. Nu bjuds fler svenska städer och kommuner in att följa projektet på nära håll och regelbundet ta del av lösningarna som tas fram.

Projektet ska demonstrera energieffektiviseringsåtgärder i befintliga bostäder i tre bostadsområden i Sverige, Spanien och Turkiet. I Sverige är det Lund som deltar, där 70-talsområdet Linero ska rustas upp med mer miljövänliga bostäder. Målet är att husen ska använda 30 procent mindre energi och att fjärrvärmen ska bli minst 90 procent förnybar till 2020.

Effektiviseringarna görs i ett systemperspektiv, vilket innebär att åtgärder i både hus, elnät och fjärrvärmesystem ingår. I Linero samarbetar Lunds kommun, LKF, Kraftringen och IVL Svenska Miljöinstitutet för att gemensamt hitta innovativa och kostnadseffektiva lösningar. Projektet startade i april 2014 och pågår under en femårsperiod.

Nu ges 40 europeiska kommuner och städer möjlighet att följa projektet på nära håll och regelbundet ta del av de lösningar som tas fram. Städerna kommer bland annat bjudas in till studiebesök, workshoppar och webinarier.

Läs mer om projektet här» och kontakta Linda Birkedal, miljöstrateg vid Lunds kommun, telefon: 0463-564 02 för mer information.

Skrivet av: Ulrika Celin Wedin, kommunikatör, Lunds kommun