Grönskan flyttar till stan

Det pågår en snabb inflyttning till våra städer och för att det ska bli hållbart är trenden nu att bygga tätt. I projektet BiodiverCity har man hittat lösningar för att få in mer grönska mellan husen. – Det handlar om att skapa en grön och attraktiv stad, säger projektledaren Annika Kruuse.

I projektet BiodiverCity i Malmö har man gått från ord till handling. Här har man byggt gröna tak, vertikala trädgårdar, mobil växtlighet med mera för att skapa en hälsosammare och attraktivare stad.

– Målsättningen har varit att skapa nya produkter, tjänster och processer och allt vi tagit fram går i princip att sälja. Och att skapa förutsättningar för det är nästa steg i vårt arbete, säger projektledaren Annika Kruuse.

Det är populärt med gröna tak, men det unika i BiodiverCity är att man skapat gröna tak med större biologisk mångfald än vad som är vanligt idag. På taket i flerbostadshuset Klippern i Västra Hamnen har man till exempel planterat blåeld, färgkulla och backtimjan för att på så vis försöka återskapa den biotop som fanns på platsen innan huset byggdes.

– Den här typen av gröna tak har också visat sig bättre på att ta upp vatten och dämpa buller än de gröna tak som idag finns på marknaden, säger projektledaren Annika Kruuse.

De har också testat att anlägga flera olika typer av vertikala trädgårdar i bostadsområden i Malmö. I vissa fall med ätliga växter.

– Det har funnits en föreställning om att det inte ska fungera att ha växter året runt i moduler på väggar i Sverige, men SLU i Alnarp har i projektet kunnat dokumentera ett 20-tal växter som kan det.

I projektet har man också utgått från förutsättningarna på platsen. På en mörk gård anlade man till exempel en skogbiotop med träd, ormbunkar och andra typiska skogväxter.

– De boende blev eld och lågor. De var väldigt nöjda helt enkelt.

En styrka i projektet är att man jobbat i grupper med en bred kompetens från många sektorer. Här har funnits ekologer, arkitekter, landskapsarkitekter, forskare, entreprenörer, byggherrar med mera. Det har gjort att man skapat biotoper som inte bara svarar mot ekologiska krav utan också till krav när det gäller drift och underhåll, anläggningskostnader, estetik, kundvänlighet med mera.
Annika Kruuse märker också att intresset för gröna städer ökat mycket de senaste åren. När hon frågade några byggherrar om de ville vara med i projektet svarade alla ja.

– Så hade det inte varit för tio år sedan och de har dessutom fått blodad tand.

I höstas anordnade projektet en slutkonferens. Man hade räknat med 100 besökare, det kom 160. Förutom att sälja det man redan tagit fram kommer man i nästa steg också att testa att skala upp några av de projekt man gjort.

Fakta

Projekt: BiodiverCity
Bidrag från Vinnova: 9 995000 kronor
Plats: Malmö
Funktion: Projektet syftar till att öka den urbana biologiska mångfalden genom att skapa nya produkter, tjänster och processer för grönare städer. Projektets mål är att skapa permanent demonstrationer för spridning av innovativa lösningar för urban grönska.
Ansvarig: Björn Hellström, projektledare
Projekttid: 2012-2014
Projektledare: Annika Kruuse
Projektägare: Malmö kommun