Sätt människan i centrum

Strax innan jul samlades ett sjuttiotal deltagare på Folkets hus i Stockholm för att diskutera hållbar stadsutveckling med koppling till energiområdet, och hur Energimyndigheten kan bidra till att driva på utvecklingen mot mer energieffektiva och hållbara städer.

Hearingen inleddes med en presentation av några av de befintliga projekt som Energimyndigheten stödjer. Smarta nät för ett hållbart energisystem i Hyllie, Electricity – en ny elektrisk busslinje genom centrala Göteborg, Hållbara Hökarängen, Smarta nät och citylogistik i Norra Djurgårdsstaden samt Gestaltning för ett energieffektivt campusliv i Albano var några av de exempel som togs upp.

I den efterföljande diskussionen, som tog sin utgångspunkt i de 15 hinder för hållbar stadsutveckling som delegationen för hållbara städer identifierat, sprudlade det av idéer och tankar kring hur framtidens städer kan bli smartare och mer energieffektiva. Mer fokus på beteende, nya affärsmodeller och satsningar även på befintliga områden lyftes fram.

På frågan om vilka de största utmaningarna är för hållbar stadsutveckling kopplat till energiområdet ansåg många att det viktigaste är att sätta människan i centrum, och fokusera på användarvänligheten för ny teknik. De smarta lösningarna finns men utmaningen är att de också används.

Många efterlyste också ett bättre samspel mellan små och stora aktörer. Det är en utmaning att tillvarata idéer hos små aktörer och små företag, och det behövs också lösningar för mindre städer och tätorter. Att få till en bra växelverkan mellan stad och landsbygd är också en viktig utmaning.

Vidareutvecklade nyckeltal, bättre statistik, fördjupad omvärldsbevakning samt utökade möjligheter att lära av tidigare projekt genom bättre spridning av goda exempel efterlystes också.

Hearing Bild 1

Läs mer om Energimyndighetens arbete med hållbar stadsutveckling och se presentationen från hearingen här