• Samhällsutveckling- hållbara och smarta städer på Energiutblick

  På Energimyndighetens konferens Energiutblick den 13-14 maj var Samhällsutveckling – hållbara och smarta städer ett av tre temaområden. Hur ser vardagslivet i en hållbar stad ut år 2053 och vilka lösningar behövs för att nå dit? Hur kommer vardagslivet i staden se ut år 2053? Vilken livsstil och vilka tekniska lösningar har gjort att det…
 • Smarta städer i ny pod

  Behöver Sverige bli bättre på att exportera sitt kunnande inom hållbar stadsutveckling? Vilken roll har Energimyndigheten i arbetet med att driva utvecklingen framåt mot mer hållbara och smarta städer? Mattias Höjer, professor på KTH och Bengt Wånggren, VD på Sweden Green Building Council ger sin syn på hållbara och smarta städer och pekar ut några…
 • Sätt människan i centrum

  Strax innan jul samlades ett sjuttiotal deltagare på Folkets hus i Stockholm för att diskutera hållbar stadsutveckling med koppling till energiområdet, och hur Energimyndigheten kan bidra till att driva på utvecklingen mot mer energieffektiva och hållbara städer. Hearingen inleddes med en presentation av några av de befintliga projekt som Energimyndigheten stödjer. Smarta nät för ett…
 • Hållbar planeringsprocess i Västervik

  Nybyggd biogasstation för bilar. Foto: Västerviks kommun 2007 beslutade Västervik kommun att revidera sin översiktsplan. Man deltog vid den här tiden i Energimyndighetens program Uthållig kommun och projektet ”Fysisk planering för en hållbar utveckling”. Det sistnämnda drevs under Uthållig kommun och syftade till att föra in ett energi- och hållarhetsperspektiv i planeringsprocessen i de medverkande…
 • Från Eskilstuna till Wuxi

  Fotograf: Suzanne Durkfelt Den traditionella sörmländska industristaden Eskilstuna har vid en första anblick kanske inte så mycket gemensamt med den snabbt växande staden Wuxi i närheten av Shanghai. Men sett från oss på Energimyndigheten finns i båda dessa städer exempel på två väldigt olika projekt med samma syfte – att bidra till en hållbar stadsutveckling.…
 • Vilken roll har den hållbara staden i ett hållbart energisystem?

  Fotograf: Per Westergård Eller ska man vända på det och fråga vilken roll ett hållbart energisystem har för utvecklingen mot hållbara städer? Energimyndigheten har tagit initiativ till en utredning om ett hållbart energisystem efter 2020 och arbetar nu som bäst med att identifiera vilka som är de viktiga knäckfrågorna. Förutom kärnkraftens roll i framtiden, tillgången…