Two pairs of straight railway tracks

Visionär infrastrukturpolitik – utopi eller måste?

I årets Almedalsvecka arrangerar vi i Mälardalsrådet tillsammans med Handelskammaren Mälardalen ett seminarium med just ovanstående rubrik.

Med denna vill vi lyfta frågor kring järnvägsnätet – både behov av nybyggnad och underhåll av befintligt system. Kan eller måste vi ha en mer visionär infrastrukturpolitik för att möta de stora behoven?

Bristerna i dagens system drabbar många.

Den allt större grupp pendlare i Stockholmsregionen och Mälardalen som använder järnvägen för de dagliga resorna till arbete eller studier är en tydlig målgrupp. Men också svensk industri som har behov av stabila system för tunga godstransporter.

På vårt seminarium den 1 juli deltar både politiker från båda regionalt och nationellt håll för att ge sin syn i frågan: Torbjörn Rosdahl (M), finanslandstingsråd Stockholms läns landsting och nytillträdd ordförande i Mälardalsrådet, Irén Lejegren (S), regionråd i Örebro län, Johan Edstav (MP) ordförande i Regionförbundet Uppsala län och Lotta Finstorp (M), ledamot i riksdagens trafikutskott.

Dessutom deltar Per Bondemark, SSAB och Näringslivets transportråd, för att beskriva hur industrin påverkas av infrastrukturbristerna, och Torbjörn Suneson, tf generaldirektör på Trafikverket, som ska beskriva Trafikverkets arbete med såväl nybyggnad som underhåll av järnvägen.

Allt fler väljer att åka tåg, av både miljö- och komfortskäl. Utvecklingen av järnvägstransporter har under lång tid varit ökande, och starkast har utvecklingen varit för persontrafiken. Sedan början av 1990-talet har resandet med tåg fördubblats, motsvarande ökningstakt för bilresande är 10-15 procent. Infrastrukturen har använts hårt, och underhåll och nyinvesteringar har inte hållit samma takt som trafikutvecklingen. En fortsatt ökning av järnvägstrafiken fram till 2030 förväntas, och mest markant blir den kring storstäderna.

Vi ser fram emot ett spännande samtal den 1 juli! Varmt välkommen om du är i Almedalen!

Läs mer om seminariet här»