Infrapolitik och samarbete i Östra Mellansverige

Förra veckan var det dags för kickoff och nystart i den politiska processen En Bättre Sits där sju län samarbetar i infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor. Nu välkomnar vi många nya politiker in i det storregionala samarbetet med en tydlig målsättning – att stärka de regionala sambanden och underlätta för människor att bo och verka i hela storregionen. Efter höstens omfattande utredningsarbete blir det nu dialog och diskussion för att ta fram gemensamma prioriteringar i en ny storregional systemanalys.

Malardalkickoff1

– Nu tar vi nästa steg i det storregionala framgångsrika samarbetet i En Bättre Sits, med sikte på en ny systemanalys där vi ännu en gång ska klara att göra gemensamma prioriteringar.

Mälardalsrådets ordförande, Christer G Wennerholm (M), inledde kickoffen för En Bättre Sits med att kort rekapitulera framgångarna i processen, där medfinansieringen av Citybanan var en viktig milstolpe.

Malardalkickoff2

Ny systemanalys

På programmet stod också besök av Sverigeförhandlingen, som representerades av Catharina Håkansson Boman, en av regeringens förhandlingspersoner. Hon presenterade det som betecknas som ”Sveriges största infrastrukturprojekt på 150 år”. Deltagarna fick också en presentation av Ostlänken-projektet, liksom en beskrivning av Trafikverkets planering inför den kommande infrastrukturpropositionen.
Det blir ett spännande arbete att följa!

Är du nyfiken på att läsa mer om vår kickoff och ta del av presentationer från dagen har vi lagt upp dem på En Bättre Sits hemsida.

Röster om samarbetet

Kickoffen samlade politiker från hela storregionen fördelade på fyra temagrupper. Många har varit med sedan förut, men en hel del är nytillkomna och nyfikna på hur processen kommer att läggas upp under året.

Vi passade på att fråga några av deltagarna vad de har för förväntningar på det framtida samarbetet. Är du nyfiken på att veta mer om En Bättre Sits? Hör av dig!

Åsa Eriksson (S)

Jan Owe-Larsson (M)

Moa Rasmusson (FP)

Torbjörn Appelqvist (M)

Ilona Szatmari-Waldau (V)