En bättre sits – för nästan 4 miljoner invånare

Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland – Vi är sju län med närmare 4 miljoner invånare.
Tillsammans arbetar vi sedan flera år tillbaka i infrastruktur- och transportfrågor under begreppet ”En Bättre Sits”. Här samlas politiker, tjänstemän och näringsliv i ett omfattande nätverk för att utveckla det storregionala samarbetet med målet om en sammanhållen region.

Konsten att bygga en sammanhållen region

I vår ”storregion” bodde det år 2013 totalt 3,8 miljoner människor. Tillsammans omsluter länen i Östra Mellansverige 40 procent av Sveriges befolkning. Det är Sveriges största arbetsmarknad med 40 procent av Sveriges BNP. Vi står för 66 procent av Sveriges totala befolkningsökning.

Fram till 2050 väntas Östra Mellansverige växa med över 1 miljon människor. Ett av tre nystartade företag etableras i Stockholmsregionen och regionen sysselsätter en fjärdedel av landets arbetande befolkning. Stockholm har kommit att bli en allt viktigare arbetsmarknad för de övriga kärnstäderna i Östra Mellansverige – Linköping, Norrköping, Nyköping, Eskilstuna, Örebro, Västerås och Uppsala – och deras omland.

Hur vidareutvecklar man och bygger en sammanhållen och hållbar region som underlättar människors vardag?

Det är huvudområdet för denna blogg som ska handla om hur våra politiker, oavsett partifärg, kommun eller län, är beredda att tillsammans diskutera och göra gemensamma prioriteringar.

Det kommer att handla mycket om infrastruktur och kollektivtrafik, men med ett bredare perspektiv där jag även tar upp internationell och nationell tillgänglighet, regional utveckling och gods-frågor.

Välkomna!