Paloma Blanco

Mälardalsrådet

Kommunikatör Mälardalsrådet

Inlägg

En bättre sits för östra Mellansverige

Hur kan vi skapa en infrastruktur som ger en enklare vardag i hela regionen? Kanske finns det outnyttjade möjligheter som kan utvecklas? Under infrastrukturdagen på Färgfabriken i Stockholm möttes över 200 aktörer för att diskutera mål och brister med regionens transportsystem. Varmt välkomna till det som är Sveriges största, mest framgångsrika och frivilliga storregionala samarbete!…

Avfolkning och växtvärk?

Den 1 juli arrangerar vi en uppföljning till vår konferens på temat urbanisering: Avfolkning och växtvärk – vilka är urbaniseringens utmaningar och möjligheter? Vad innebär urbaniseringen av Stockholm-Mälarregionen? Är ökad urbanisering oundviklig och vad händer då med regionens mindre orter? Vilka är våra största utmaningar och hur tacklar vi dom? Seminariet syftar till att belysa…

Nominera Årets Mälardarling!

Det finns många personer, organisationer och företag som på olika sätt verkar för att Stockholm-Mälarregionen ska bli en bättre plats att leva och verka på. Några av dessa uppmärksammar vi genom att utse dem till Mälardarlingar. Årets Mälardarling är till för att uppmärksamma någon person, organisation eller företag som på ett eller annat sätt arbetat…

Visionär eller stationär?

I det sista avsnittet av Urbansieringspodden inspelat live på Mälartinget den 7 maj samtalar Mohamed el Abed med Torbjörn Rosdahl (M), Finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting och ny ordförande i Mälardalsrådet. Några av de frågor vi lyft i Urbaniseringspodden är hur politiker runt om i regionen, med olika förutsättningar och storlek, ser på urbaniseringens effekter.…

Urbaniseringspoddens sista stopp

Västmanland avslutar Urbaniseringspoddens turné inför Mälartinget. Vi träffar Anders Teljebäck (S), Västerås stad och Jenny Landernäs (M), från Hallstahammar kommun och pratar om varför Mälarbanan bör prioriteras, matchning på arbetsmarknaden samt behovet av digital infrastruktur. Några av de frågor vi lyfter i podden är hur politiker runt om i regionen, med olika förutsättningar och storlek,…

Riv barriärerna

Så kom turen till Sörmland att få besök av Urbaniseringspodden. Vi träffar Ursula Falkringe (M), Strängnäs, och Jimmy Jansson (S) Eskilstuna och samtalar om vikten av infrastruktur, social hållbarhet och att våga investera i kultur. Några av de frågor vi lyfter i podden är hur politiker runt om i regionen, med olika förutsättningar och storlek,…

Bopinion – ett kunskapsnätverk

Snart är det dags för årets upplaga av Mälartinget. Mälartinget har i år temat ”Urbaniseringens utmaningar och möjligheter” och i jakt på klarhet om vilka dessa utmaningar och möjligheter kan tänkas vara har vi åkt runt i Stockholm-Mälarregionen och frågat några intressanta personer om vad de anser, en av dessa personer är Cattis Carlén. Hej…

SmåKom – De små kommunernas samverkan

Snart är det dags för årets upplaga av Mälartinget med temat ”Urbaniseringens utmaningar och möjligheter” och i jakt på klarhet om vilka dessa utmaningar och möjligheter kan tänkas vara har vi åkt runt i Stockholm-Mälarregionen och frågat några intressanta personer om vad de anser – en av dom är Peter Lindroth. Hej Peter! Du är…

Örebro – hjärtat av Sverige!

Nu kan du äntligen lyssna på nästa avsnitt av Urbaniseringspodden där vi åker till Örebro och pratar med Lena Baastad (S), kommunstyrelsens ordförande i Örebro, samt Bo Rudolfsson (KD), kommunstyrelsens ordförande i Laxå. Några av de frågor vi lyfter i podden är hur politiker runt om i regionen, med olika förutsättningar och storlek, ser på…

Hela länet ska leva

Snart är det dags för årets upplaga av Mälartinget.Mälartinget har i år temat ”Urbaniseringens utmaningar och möjligheter” och i jakt på klarhet om vilka dessa utmaningar och möjligheter kan tänkas vara har vi åkt runt i Stockholm-Mälarregionen och frågat några intressanta personer om vad de anser. En av dessa personer är Tommy Levinsson (S) Landstinget…

Urbanisering och krympande kommuner

Snart är det dags för årets upplaga av Mälartinget. Mälartinget har i år temat ”Urbansieringens utmaningar och möjligheter” och i jakt på klarhet om vilka dessa utmaningar och möjligheter kan tänkas vara har vi åkt runt i Stockholm-Mälarregionen och frågat några intressanta personer om vad de anser – en av dom är Josefina Syssner. Hej,…

Urbaniseringspodden spelar in i huvudstaden!

Nästa avsnitt av Urbaniseringspodden är här, denna gång spelade vi in i Stockholm med Marie Ljungberg Schött (M), från Stockholms läns landsting och Khashayar Farmanbar (S) från Nacka kommun. Några av de frågor vi lyfter i podden är hur politiker runt om i regionen, med olika förutsättningar och storlek, ser på urbaniseringens effekter. Vilka möjligheter…

Framtid, byggande och jämlik vård

Äntligen är det dags för nästa avsnitt av Urbaniseringspodden! Denna gång spelades den in på Stationshuset i Sveriges fjärde största stad Uppsala . Några av de frågor vi lyfter i podden är hur politiker runt om i regionen, med olika förutsättningar och storlek, ser på urbaniseringens effekter. Vad gör er plats attraktiv? Vilka möjligheter medför…

Urbaniseringens utmaningar enligt Erika Ullberg (S)

Erika Ullberg (S) är Mälardalsrådets nya vice ordförande. Förra mandatperioden var hon trafikoppositionslandstingsråd, vice ordförande i SL och aktiv i Mälardalsrådets arbete kring infrastruktur och trafikfrågor. Efter valet i höstas blev hon gruppledare för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och efterträdde Helene Hellmark Knutsson (S) i landstinget och även i Mälardalsrådets styrelse. Vi är såklart…

Krossa stadsnormen

”Städerna vinner mot landsbygden och kvinnor vinner mot män. Med högre utbildning och bättre lön är det storstädernas kvinnor som blir framtidens vinnare. Eller är frågan om stad versus land felställd? Det finns de som menar att storstadsnormen måste krossas på samma sätt som mansnormen.” Debatten var mellan Urbanisten Per Schlingman och landsbygdsaktivisten Josefin Heed.…

Experiment Stockholm

Färgfabriken har just nu i samarbete med oss på Mälardalsrådet och ytterligare ett 20-tal aktörer börjat arbeta med något som kallas Experiment Stockholm. Mälardalsrådets medverkan är ett sätt att bidra till utställningen, testa idéer och visa hur Stockholm-Mälarregionen kan utvecklas till en inspirerande föregångsregion i Sverige, Europa och världen. Arbetet görs i samverkan mellan kommuner,…

Varför flyttar folk egentligen?

Välkomna till Urbansieringspoddens första avsnitt! Podden kommer ges ut inför Mälartinget och kommer att bestå av sju stycken avsnitt med röster från olika delar av regionen. Några av de frågor vi lyfter är hur politiker runt om i regionen, med olika förutsättningar och storlek, ser på urbaniseringens effekter. Vad gör er plats attraktiv? Vilka möjligheter…

Urbaniseringstorget

Arbetet med att nysta ut vårt upplägg för vår årliga mötesplats Mälartinget är i full gång. Temat för årets konferens utgår från urbaniseringens effekter i Stockholm-Mälarregionen. Vilka utmaningar kan följa med en ökad urbanisering, vad händer med de mindre orterna i Stockholm-Mälarregionen? Ett torg – en mötesplats Förutom inspirerande seminarier och samtal kommer vi i…

Världen över pågår en trend mot ökad urbanisering

Våra kärnstäder runt om i Stockholm-Mälarregionen växer så det knakar, och pendlingen inte bara in till Stockholm utan även från Stockholm till närliggande arbetsorter ökar kraftigt. År 2050 förväntas befolkningen i Östra Mellansverige uppgå till över 5 miljoner invånare – vad innebär det egentligen för regionens utveckling? Och vad får det för konsekvenser för oss…