• En Bättre Sits och Sverigeförhandlingen

    För någon vecka sedan blev Mälardalsrådet inbjudna att tala på SKL:s seminarium om Sverigeförhandlingen. Sverigeförhandlingen, som nu pågår, arbetar med planering och finansiering av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är en förhandling om medfinansiering där kommuner, regioner, städer och näringsliv kan vara med och finansiera samt påverka utbyggnaden. I uppdraget ingår också att…