Drömmen om en grön stad

Asfalt 1472529

Den som bor i Göteborg vet att det är mycket som händer just nu, på många håll ska både stadsdelar och bostadsområden göras om och förnyas. I ett reportage i Göteborgsposten tittar Karin Nilsson närmare på odling, förtätning och längtan till landet.

En förtätad stad ska även vara en grön stad, det är vi överens om. Inom många stadsmänniskor växer nämligen en längtan efter lugnet och landet. Vi vill kanske inte byta bort stadens puls och möjligheter men vi vill gärna kombinera dessa med motsatsen. Därför är våra grönområden så viktiga.

Enligt Klara Hansson som driver företaget Stadssallad i Göteborg handlar det om att skapa utrymme för människors egna idéer. Människor är nämligen stadens främsta resurs, alla bär vi på våra egna kunskaper, drömmar och intressen. Därför måste staden designas på ett sätt som skapar förutsättningar för att mänskliga nätverk ska kunna utvecklas. Grönområden är en viktig yta för detta, folk vill uppenbarligen odla och skapa något tillsammans. Där finns plats för både umgänge och kreativitet. Klara Hansson menar att vi borde se staden som ett system som ska bli så starkt som möjligt. Ju fler kopplingar det finns mellan människor, djur, växtlighet, infrastruktur och allt annat som staden rymmer desto starkare blir vi.

Det är en ömsesidig relation. Närhet till naturen gör oss mindre stressade, den ger oss möjlighet till både ensamma promenader och en lugnare form av umgänge. I en förtätad stad växer behovet av dessa oaser, ju fler hus desto större blir längtan efter landet. Och naturen är såklart beroende av oss, av att vi ger den plats och förutsättningar att gro.

Göteborgs stadsarkitekt Björn Siesjö instämmer i att grönområden är viktiga. Det betyder dock inte att allt grönt måste bevaras menar han. Vissa grönområden används knappt men kostar ändå dyra pengar att sköta om.

Hur det gröna och förtätade Göteborg kommer att se ut får framtiden utvisa. Forskaren och arkitekten Lena Jarlöv pekar i alla fall på att ett lyckat förtätningsprojekt med vackra grönområden bara kan skapas i dialog med de boende. Man måste lyssna in och höra vad människor vill ha och vad de är beredda att ta hand om. Annars är förtätningen en väldigt förenklad tanke säger hon.

Läs hela reportaget här»