Rullstol i ubåt? Inga problem

I samband med Boverkets Samrådsmöte med funktionshindersförbunden fick vi möjlighet att göra ett studiebesök i den ännu icke invigda Ubåtshallen på Marinmuseum i Karlskrona.

Det blev ett initierat studiebesök med många diskussioner om tillgänglighet och de lösningar som valts för den nya utställningshallen. Det blir ofelbart så när den besökande gruppen representerar funktionshindersrörelsen och följs av Boverkets experter på fysisk tillgänglighet.

Gruppen leddes av Richard Bauer som är chef på Marinmuseum. Han berättade om muséets bakgrund och syfte, att de möter besökarna som de kommer. Ibland är det familjegrupper om både unga och äldre med olika förutsättningar att ta till sig utställningen. Men oavsett förutsättningar är målet att upplevelsen ska vara densamma:

”Att besöka ett museum bör vara som att vandra in i en dokumentärfilm som är riktigt bra.”
– Richard Bauer, chef Marinmuseum

Marinmuseums utgångspunkt är ”ubåt på riktigt”. Det har de åstadkommit med en fullskalig utställning i stil med regalskeppet Vasa, men som ändå bottnar i vardagslivet på en ubåt och hur Kalla kriget präglade det.

Under studiebesöket diskuterade vi bland annat utställningshallens utformning, hur de arbetat med belysningen, ljudmiljön, ledstråk i koppar och kontrastmarkeringar. Under planeringen och uppbyggnaden av utställningen har Marinmuseum samarbetat med certifierade sakkunniga på fysisk tillgänglighet.

Det riktigt glatt överraskande är att även en rullstolsburen person kan ta sig hela vägen in i och se hela ubåten. Man har ju sinnebilden av en ubåt som trång och svår att ta sig runt i även med samtliga funktionsförmågor i behåll. Så genom att öppna upp Neptuns sidor i de två nivåerna har de gjort detta möjligt. De arbetar även med audioguider och ledstråk genom den nya utställningshallen.

Det är svårt att föreställa sig hur stor en ubåt verkligen är, men på Marinmuseum får man definitivt en uppfattning!

Jag och samrådsmötet vill rikta ett stort och varmt tack till Marinmuseum och Richard Bauer som tog emot oss mitt i det intensiva arbetet inför invigningen på nationaldagen den 6 juni!

Läs mer om utställningshallen här»