Kategoriförklaring

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Doloremque obcaecati eveniet iure unde eius eaque repellendus voluptates quaerat excepturi temporibus sed eos, aperiam officia praesentium laborum natus sunt esse deserunt.

Att tala om träden

What Kind of Times Are These There’s a place between two stands of trees where the grass grows uphilland the old revolutionary road breaks off into shadowsnear a meeting-house abandoned by the persecutedwho disappeared into those shadows. I’ve walked there picking mushrooms at the edge of dread, but don’t be fooledthis isn’t a Russian poem,…

Världsarboretum – hot eller möjlighet?

Illustration: Karin Andersson Lunds kommun står inför en kraftig expansion i och med etableringen av ESS och MAX IV i Brunnshögs-området. När dessa två supermikroskop i jätteformat står färdiga vill kommunen locka till sig forskare, entreprenörer och människor med olika bakgrund och intressen genom en hållbar och upplevelserik livsmiljö. Den nya stadsdelen ska bli ett…