Kategoriförklaring

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Doloremque obcaecati eveniet iure unde eius eaque repellendus voluptates quaerat excepturi temporibus sed eos, aperiam officia praesentium laborum natus sunt esse deserunt.

Rullstol i ubåt? Inga problem

I samband med Boverkets Samrådsmöte med funktionshindersförbunden fick vi möjlighet att göra ett studiebesök i den ännu icke invigda Ubåtshallen på Marinmuseum i Karlskrona. Det blev ett initierat studiebesök med många diskussioner om tillgänglighet och de lösningar som valts för den nya utställningshallen. Det blir ofelbart så när den besökande gruppen representerar funktionshindersrörelsen och följs…

Oscar-statyett för tillgänglighet

Under våren ska Boverket genomföra träffar för att lyfta fram möjligheterna som det statliga stödet för inventering av flerbostadshus innebär. Vi ska vid fyra tillfällen samla kommuner, fastighetsägare, funktionshindersrörelsen med flera. Förhoppningen är att folk även får tillfälle att diskutera vad en inventering kan innebära för utvecklingen i deras egen kommun och alla som bor…