Kategoriförklaring

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Doloremque obcaecati eveniet iure unde eius eaque repellendus voluptates quaerat excepturi temporibus sed eos, aperiam officia praesentium laborum natus sunt esse deserunt.

Stationens renässans – hur nära är stationsnära?

En forskningsstudie om attraktivitet i urbana miljöer och närhet till kollektivtrafik. Bilens negativa miljö- och hälsoeffekter i form av förorenade utsläpp och trängsel har de senaste åren bidragit till att kollektivtrafiken och tågstationer blivit aktuella, både i Sverige och i resten av Europa, som ett sätt att åstadkomma hållbara resor i våra städer. Stationer, både…