Kategoriförklaring

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Doloremque obcaecati eveniet iure unde eius eaque repellendus voluptates quaerat excepturi temporibus sed eos, aperiam officia praesentium laborum natus sunt esse deserunt.

Hållbar stadsutveckling vs. ekonomi?

Text: Johannes Wolf Ökande konsumtion och resursförbrukning, överpopulation, avfall och föroreningar. Alla utmaningar för våra städer håller på att växa sig till större. För att styra utvecklingen mot ett annat håll har FN:s Brundtlandskomission definierat termen Hållbar utveckling 1987 och sedan dess har den blivit ledande motivet för stadsutvecklingen men också agerandet på många andra…

När kommunerna sätter forskningsagendan

Att kommunerna är nyckelspelare i arbetet med att bygga framtidens hållbara samhälle känns som en självklarhet. Att den verktygslåda som kommunerna har till sitt förfogande innehåller viktiga verktyg som forskning, innovation och samverkan borde också vara självklart. Men hur gör man som kommun för att använda sina verktyg på bästa sätt och utveckla både kommunens…

Joggares rytm ger nya stadsrum

Foto: Paul Aloe/flickr.com Sedan några år har städer börjat anlägga cykelbanor med olika hastigheter för olika cyklister. Men fortfarande behandlas fotgängare på de flesta ställen som en homogen kategori. Det nya forskningsprojektet I joggingens spår – om nya rörelsemönster och hälsosam stadsutveckling vill ändra på det. Projektet, som kommer starta under våren, är ett treårigt…

Föreläsning om stadsträd

Thorbjörn Andersson kan stadens träd. Foto: Ann-Sofi Rosenkvist De flesta stora träd i våra städer är gamla. Många av de yngre klarar sig dåligt. Detta trots att vi vet att träd och grönska har många positiva effekter. Den 19 mars håller landskapsarkitekt Thorbjörn Andersson en föreläsning i Ultuna om vikten av träd i städer. Föreläsningen…

Kunskap i Kunskapsparken

Tomas Lagerström i Kunskapsparken på Ultuna. Foto: Göran Nilsson Den 9 oktober anordnade Movium Rådgivning en Rådgivardag i Uppsala med 25 deltagare, som fick lyssna på nyheter och ställa frågor kring växtmaterial och natursten till Tomas Lagerström, SLU Ultuna, och Kurt Johansson, SLU Alnarp. Rådgivningsdagen var förlagd till Uppsala eftersom ett viktigt inslag i programmet…

FÖRSTA NORDIC GREEN SPACE AWARD TILL PARK I ÅLBORG

Foto: Fredrik Jergmo Vid en ceremoni den 12 september i Ålborg tilldelades parken Østre Anlæg utmärkelsen Nordic Green Space Award. Det var första gången som en Green Space Award utdelades vilket skedde i samband med de danska parkdagarna i Ålborg. Nordic Green Space Award är en nordisk kvalitetsmärkning för parker och naturområden. Visionen är att…

Behöver vi parker?

Illustration: Karin Andersson Parker är idag självklarheter i svenska städer även om andelen parkmark kan skifta. Men alla parker är inte fredade från exploatering. Kolbjörn Guwallius spanar efter grönskans roll i den täta staden. De outnyttjade fläckarna i storstäderna minskar i antal samtidigt som många vill bo centralt. Lockande då att snegla på parkmark när…

Varför är det så svårt att skapa hållbara städer?

Foton: Caroline Dahl Delegationen för hållbara städer lämnade i början av sommaren en rapport till regeringen om hinder för en hållbar stadsutveckling. Femton hinder listas, indelade i sex grupper. Hindren är i mångt och mycket välkända för branschen, vilket i sig är både en bekräftelse och en besvikelse – en bekräftelse på att det, som…

Världsarboretum – hot eller möjlighet?

Illustration: Karin Andersson Lunds kommun står inför en kraftig expansion i och med etableringen av ESS och MAX IV i Brunnshögs-området. När dessa två supermikroskop i jätteformat står färdiga vill kommunen locka till sig forskare, entreprenörer och människor med olika bakgrund och intressen genom en hållbar och upplevelserik livsmiljö. Den nya stadsdelen ska bli ett…

Mot en bättre hamn

Foto: Kolbjörn Guwallius Platserna är olika men svaren oftast desamma: lyxiga bostäder, kontor och köpcentrum. Det handlar om städer i västvärlden som vill växa mot vattnet. Hamnverksamheten har lagts ner helt eller delvis som en följd av globala s­trukturförändringar och attraktiv mark frigörs för exploatering. Oftast demoleras allt gammalt och marken säljs till i­nvesterare med…