Kategoriförklaring

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Doloremque obcaecati eveniet iure unde eius eaque repellendus voluptates quaerat excepturi temporibus sed eos, aperiam officia praesentium laborum natus sunt esse deserunt.

Erfarenheter från Hållbara Hökarängen i bokform

Text: Susanna Elfors – Jag tror att vi behöver göra världen ”lite mindre” igen. Vi lever så utspritt idag, det är som om vi alltid är ”någon annanstans”. Själv vill jag arbeta och leva mer lokalt. Så säger Jenny Cederholm, boende i Hökarängen och initiativtagare till HOPP!, Hökarängens Omställnings & Permakulturprojekt. Hon är en av…

Livsorientering, urbanitet och civilsamhälle

Det här är en text som försöker beskriva en samhällsutveckling. Texten är, i ambitionen att kunna peka på viktiga riktningar, både svepande och generaliserande snarare än dokumenterande och exakt. Utgångspunkten är att samhället och människors sätt att leva i viktiga avseenden förändrats sedan 1970-talet. Förändringarna berör stora delar av befolkningen men på olikartade sätt. Det…