Kategoriförklaring

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Doloremque obcaecati eveniet iure unde eius eaque repellendus voluptates quaerat excepturi temporibus sed eos, aperiam officia praesentium laborum natus sunt esse deserunt.

I dialog för ett klimatsmart byggande

Malmös nya stadsdel Hyllie ska bli Öresunds klimatsmartaste område och en global förebild. Utbyggnadsområdet kommer att innehålla 9000 bostäder och lika många arbetsplatser. 2500 bostäder är redan detaljplanelagda, inom området Hyllie Allé finns 1700 av dessa. Här skapas en kvartersstad där 14 byggföretag ska bygga med blandade upplåtelsesformer, och med verksamhetslokaler i bottenvåningen främst ut…

Tillsammans gör vi hållbarhet till verklighet

År 2020 bor och arbetar det runt 20 000 människor i Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel Hyllie – nära varandra och nära världen. Här använder människor mindre energi än någonsin, men lever bekvämare. Energiförsörjningen baseras på kretslopp och avfall behandlas som en resurs. Den energi som används är förnybar eller återvunnen. I Hyllie behöver de flesta inte…

Hållbara städer - en utmaning för flera politiska nivåer

Komplexiteten i frågorna kring hållbar stadsutveckling är en utmaning för lokal och regional politik samt förvaltning. Olika former av samverkan ses som centralt för att möta denna utmaning. Projektet Flernivåstyrning: Beslutsprocesser för hållbar stads- och regionutvecklings har studerat fyra innovativa processer för att kunna visa på faktorer för framgångsrikt samarbete och lärande.

Affärsdriven hållbar stadsutveckling

Hur kan vi få en mer hållbar stad genom närmare och tidigare samarbete med näringslivet? Projektet Affärsdriven hållbar stadsutveckling har tittat på hur regionen, staden och kommunen bättre kan samarbeta med näringslivet för att tillsammans skapa en mer hållbar stad. Begreppet Affärsdriven hållbar stadsutveckling betyder samverkansprocesser för stadsutveckling för att skapa lösningar på miljömässiga och…