Kategoriförklaring

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Doloremque obcaecati eveniet iure unde eius eaque repellendus voluptates quaerat excepturi temporibus sed eos, aperiam officia praesentium laborum natus sunt esse deserunt.

Ge plats för både människa och bil i framtidens städer

Få företeelser har nog historiskt förändrat våra stadskärnor såsom bilismens expansion och skövlingen för Domusvaruhusen under 60- och 70-talen. Efterföljande generationer bannar nu den tidens stadsplanerare för dessa förödande ingrepp. Det var åtminstone modigt, men tiden sprang ifrån dem väldigt snabbt och fortfarande läker vi såren i stadsmiljön och anpassar långsamt staden utifrån dagens förutsättningar.…