Kategoriförklaring

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Doloremque obcaecati eveniet iure unde eius eaque repellendus voluptates quaerat excepturi temporibus sed eos, aperiam officia praesentium laborum natus sunt esse deserunt.

Offentliga platser – för alla

Den 5 oktober firades World Habitat Day och temat för året var Public Spaces for all. När världens befolkning nu överstiger 7,2 miljarder människor (31 december 2014) ökar trycket inte bara på bostäder utan även på offentliga platser. Maja Manner reflekterar över offentliga platser för alla och ger exempel från olika sammanhang hon varit delaktig…

Medborgare på Medborgarplatsen

Ofta talar vi om det offentliga rummet i abstrakta termer; det är där debatt, demokratiska rättigheter och yttrandefrihet kan utövas vilket ofta underförstått betyder olika former av media. Om vi däremot förstår det offentliga rummet som ett materiellt rum måste vi förstå det som en utsträckning med rumsliga dimensioner, byggda anläggningar, mänskliga aktiviteter, ljud och…

Att illustrera framtiden – när solen alltid skiner

En bild säger mer än tusen ord, säger ett gammalt ordspråk och det kunde inte vara mer aktuellt än i dagens debatt om framtidens städer. Bilder, eller renderingar, används på olika sätt och med olika syften; för att visa nya idéer, åstadkomma samstämmighet, som underlag för en dialog, men också för att marknadsföra olika stadsbyggnadsprojekt.…

Palmhus åt alla?

Foto: Nina Brunndahl Warnolf Det är intressant att fundera över hur det offentliga rummet utvecklas. Hur gränserna mellan offentligt och privat flyttas, eller gränserna mellan ute och inne. Ray Oldenburg, professor i sociologi vid University of West Florida, skrev i boken The great good place om vikten av den tredje platsen. Med det menar han…

Dubbel-Japp – stor nog att bjuda på

Foto: Anders Rasmusson Författaren Torbjörn Flygt beskriver i boken Underdog ett skifte i värderingar genom att jämföra en reklamkampanj från tidigt 70-tal med en annan kampanj på 90-talet, alltså nästan 20 år senare. Men vilka värderingar är det som gäller idag, 2012? Allt fler vill vara med och lämna sina avtryck i det offentliga rummet.…

När finkulturen kliver ut

Bildtext: City Hoppers, Västra hamnen, Malmö. Foto: Nina Brunndahl Warnolf Att den så kallade finkulturen söker sig ut från kulturinstitutionerna och använder gatan, parken och torgen som scen är på inget sätt nytt. Konstformer som skulptur, musik och teater till exempel, ingick som givna inslag i parkerna i legendariske stadsträdgårdsmästaren Holger Bloms koncept för stadsutveckling…