Kategoriförklaring

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Doloremque obcaecati eveniet iure unde eius eaque repellendus voluptates quaerat excepturi temporibus sed eos, aperiam officia praesentium laborum natus sunt esse deserunt.

Hållbara städer behöver levande landsbygd

Alltfler människor på jorden bor i städer och detta är en utveckling som ökar lavinartat. I diskussionen om hållbarhet och stadsutveckling talas det sällan om städernas ursprung och förutsättning: Landsbygden. Alla städer har en gång varit landsbygd. Ofta har boplatser successivt förtätats över tusentals år. I norra Italien i alpdalen Val Camonica såg jag i…