Kategoriförklaring

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Doloremque obcaecati eveniet iure unde eius eaque repellendus voluptates quaerat excepturi temporibus sed eos, aperiam officia praesentium laborum natus sunt esse deserunt.

Riv väggarna mellan akademi och städer!

Foto: Arild Vågen, via Wikimedia Commons Datum: 20 maj 09:30 - 16:00Plats: Sliperiet, Östra Strandgatan 32, UmeåArrangör: Energimyndigheten Inom regeringsuppdraget Plattform Hållbar stadsutveckling hålls 2015 fyra plattformsmöten och ett konvent. Det andra plattformsmötet äger rum i Umeå den 20 maj. Mötet kommer att behandla frågor om hur kunskapen om hållbara städer kan utvecklas och omsättas…

DEN NYA PLATTFORMEN FÖR HÅLLBAR STADSUTVECKLING

160 representanter för bland annat myndigheter, kommunala organ och NGOs deltog i konventet på Nalen i Stockholm den 4 december om statens nya plattform för hållbar stadsutveckling. Foto: Elsa Mångård/Boverket. Nu håller statens nya plattform för hållbar stadsutveckling på att ta form. Vid ett konvent på Nalen i Stockholm den 4 december diskuterades fyra föreslagna…

Pressinformation Arena hållbar stad!

Arena hållbar stad 6 – 8 november 2012 Bakgrund På bara fyra årtionden kommer antalet människor som bor i städer att öka från 3 till 6 miljarder. Det ställer stora krav på planering och på att vi alla börjar tänka i termer av hållbarhet, invånare såväl som stadsplanerare, och både i nuvarande och nya städer.…

Femton år med hållbarhetsprojekt - möt projekten och ta del av resultaten!

Delegationen för hållbara städer, Naturvårdsverket, Vinnova och Mistra Urban Futures bjuder in till höstens stora mötesplats och konferens i Göteborg den 6 - 8 november. Välkommen att ta del av 15 års arbete med hållbarhetsprojekt! I december 2012 slutför Delegationen för hållbara städer sitt uppdrag och Naturvårdsverkets stödsystem LIP och Klimp, där staten satsat 5,5…

Hållbar stadsdel har blivit en internationell föregångare

I Västra hamnen i Malmö har en ny modern stadsdel uppförts i vad som tidigare var ett hamn- och industriområde. Västra hamnen är ett pilotprojekt som visar att det går att skapa bostadsområden som är mer ekologiskt hållbara än dagens områden och samtidigt erbjuder en trevlig miljö för de boende.

Våtmarksområden renar avloppsvatten

I Trosa kommun utgör idag nyanlagda våtmarker ett sista steg i reningsprocessen från två avloppsreningsverk. Våtmarkerna avlastar därmed Trosaån och stadsfjärden från utsläpp av både gödningsämnen och smittämnen. Dessutom är våtmarkerna trevliga rekreationsområden och bra miljöer för djur och växter.

Hammarby Sjöstadsverket testar nya reningsmetoder

Hammarby Sjöstadsverket byggdes som en del i satsningen Hammarby Sjöstad och med syftet att halvera miljöbelastningen genom att demonstrera ny teknik och innovativa lösningar. Anläggningen fortsätter nu fungera som ett utvecklingscentrum för ny reningsteknik.

Bussen kommer först

Genom att ta ett helhetsgrepp på trafiksituationen, förändra trafikmiljön och prioritera busstrafiken, har Jönköping ökat antalet resor med buss och minskat de klimatpåverkande utsläppen. Tio år efter starten väcker det framgångsrika projektet fortfarande intresse, inte minst utomlands.